Javne nabavke 2017

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

Plan nabavki za 2017. godinu

vv

UGOVOR

  ZA  IZVOĐENJE RADOVA :  SANACIJA POSTOJEĆEG KAMENOG POTPORNOG ZIDA U ULICI PATKE br.6

04.12.2017

 O IZVOĐENJU RADOVA ZIMSKOG ODRŽAVANJA SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 15.11.2017. - 15.03.2018. godine

15.11.2017
UGOVOR

 UGOVOR O IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA U ULICI BISTRIK MEDRESA DO BROJA 23 - MZ BISTRIK

26.09.2017
UGOVOR

 UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA ASFALTIRANJU / SANACIJI PARKINGA U ULICI MUSA ĆAZIM ĆATIĆ, TE SPOJA SA ULICOM HADŽI-SULEJMANOVA        

18.08.2017
UGOVOR

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA ASFALTIRANJU / SANACIJI ULICE GLOĐINA OD ĆEMERLINE DO NOVE FISKULTURNE SALE I OD FISKULTURNE SALE DO ULICE TOROMANOVA 

18.08.2017
UGOVOR

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA : POSTAVLJANJU VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OBILJEŽAVANJE PJEŠAČKIH PRELAZA          

18.08.2017
UGOVOR

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICE MUSA ĆAZIM ĆATIĆ - OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO                

04.08.2017
UGOVOR

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICE MUSA ĆAZIM ĆATIĆ - OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO                

04.08.2017
UGOVOR

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICE LOGAVINA ( od ulice Josipa Štadlera do ulice Toromanova) OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO               

04.08.2017
UGOVOR

O izvođenju radova :  Sanacija potpornog zida i ugradnja sidara u ulici Kamenica potok  do broja 16 – Općina Stari Grad Sarajevo              

23.06.2017
UGOVOR

O izvođenju radova : SANACIJA KALDRME SA IZRADOM MREŽE OBORINSKE KANALIZACIJE U ULICI KRŠILOVAC          

04.08.2017
UGOVOR

O izvođenju radova : Sanacija kaldrme u ulici Tandareva – MZ Širokača -  Općina Stari Grad Sarajevo                 

04.08.2017
UGOVOR

O izvođenju radova : Sanacija kaldrme u ulici Begovac – MZ Mahmutovac -Općina Stari Grad Sarajevo           

04.08.2017
UGOVOR

O izvođenju radova : Izgradnja potpornog zida u ulici Boguševac do broja 50 i sanacija urušenog potpornog zida u ulici Boguševac do broja 25 –  Općina Stari Grad Sarajevo            

04.08.2017
UGOVOR

O izvođenju radova : Uklanjanje 7 (sedam) ruševnih objekata opasnih po okolinu na području Općine Stari Grad Sarajevo                  

04.08.2017
UGOVOR

O izvođenju radova :   Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Logavina, na dijelu od ulice Ćemerlina do ulice Adžemovića – Općina Stari Grad Sarajevo

04.08.2017
UGOVOR

o vršenju usluge :KRČENJE ŠIBLJA,SAMONIKLOG RASTINJA,KOŠENJE TRAVE I ODVOZ TOG OTPADA SA 12 LOKACIJA NA MZ BISTRIK                

23.06.2017
UGOVOR

o vršenju usluge :Usluge krčenja šiblja, samoniklog rastinja, košenje trave i odvoz prikupljenog otpada sa MZ : Toka-Džeka, Sedrenik, Sumbuluša, Širokača, Logavina, Baščaršija i Medrese              

23.06.2017
UGOVOR

za vršenje usluge : Prevoz učenika naselja Obhodža koji pohađaju OŠ “Vrhbosna” – Općina Stari Grad Sarajevo - drugo polugodište školske 2016/2017. godine i I polugodište školske 2017/2018. godine                    

23.01.2017
UGOVOR

za vršenje usluge : Prevoz učenika naselja Obhodža koji pohađaju OŠ “Vrhbosna” – Općina Stari Grad Sarajevo - drugo polugodište školske 2016/2017. godine i I polugodište školske 2017/2018. godine                    

23.01.2017
UGOVOR

o vršenju usluge : Usluge štampanja obrazaca ( memorandumi, koverte, zapisnici ...) za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu                  

18.01.20176
UGOVOR

O isporuci robe : Sukcesivna isporuka sredstava za održavanje higijene u Općini Stari Grad Sarajevo za kalendarsku 2017. godinu                       

18.01.2017
UGOVOR

za vršenje usluge :Prevoz učenika od područne škole na Sedreniku do matične OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u ulici Logavina 52 – Općina Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu            

04.01.2017
UGOVOR

za vršenje usluge : Usluga organizovanja škole skijanja za 120 učenika osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad Sarajevo u 3 smjene po 40 učenika u periodu od 09.01. - 27.01.2017. godine                         

26.12.2016
UGOVOR

o isporuci robe : Sukcesivna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu                         

05.12.2016
UGOVOR

o isporuci robe : Sukcesivna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu                         

05.12.2016
UGOVOR

o isporuci robe : Sukcesivna isporuka goriva za službena vozila Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu                                  

21.11.2016
UGOVOR

o isporuci robe : Sukcesivna isporuka goriva za službena vozila Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu                                

21.11.2016
UGOVOR  

     o izvođenju radova : Sprječavanje prodora površinskih i procjednih voda u prostor podruma centralnog objekta DZ Stari Grad Sarajevo 

 
13.02.2017
UGOVOR  

     o izvođenju radova:  Rekonstrukcija ulice Musa Ćazim Ćatić 

 
05.04.2017
UGOVOR      

     Izgradnja armirano-betonskog potpornog zida u ulici Sulejmana Zolja do broja 7 – MZ Mahmutovac

 
24.04.2017

 

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630