Javne nabavke 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

 

Plan nabavki za 2020. godinu

ODLUKA I UGOVOR

o izvođenju radova: Rekonstrukcija vrtića "Bulbul" u ulici Hulusina 10, Općina Stari Grad

 • Odluku pročitajte ovdje
 • Ugovor pročitajte ovdje
 • Ugovor o izvođenju dodatnih radova pročitajte ovdje
08.10.2020.
UGOVOR

o izvođenju radova: Sanacija kaldrmisanog stepeništa i izrada oborinske odvodnje u ulici Porčina III faza MZ Vratnik

 • Ugovor pročitajte ovdje
10.07.2020.
UGOVOR

o izvođenju radova: Sanacija vanjskog prostora pored administrativne zgrade Općine Strari Grad

 • Ugovor pročitajte ovdje
10.07.2020.
UGOVOR

o izvođenju radova: Sanacija parking prostora u ulici Mali Kačanik MZ Hrid-Jarčedoli

 • Ugovor pročitajte ovdje
10.07.2020.
UGOVOR

o izvođenju radova: Sanacija kraka ulice Sedrenik do broja 130.

 • Ugovor pročitajte ovdje
02.07.2020.
ODLUKA

o pristupanju postupku nabavke za izvođenje radova: Rušenje objekta koji predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaja i susjednih objekata u ulici Hamdije Kreševljakovića do broja 84

 • Odluku pročitajte ovdje
29.05.2020.
UGOVOR

o izvođenju radova: Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže sa asfaltiranjem dijelova ulica Begovac, Paje i Paje sokak

 • Ugovor pročitajte ovdje
20.05.2020.
UGOVOR

o izvođenju radova: Sanacija i rekonstrukcija potpornog zida u dužini od L=72,0 metra1 i proširenje saobraćajnice Jarčedoli

 • Ugovor pročitajte ovdje
15.05.2020.
UGOVOR

o izvođenju radova: Sanacija kamenog stepeništa, kamenog popločanja i izrada rampe za invalide u ulici Ferhadija 36

 • Ugovor pročitajte ovdje
15.05.2020.
ODLUKA

o izboru domaćinstava za dodjelu 24 plastenika površine 50 m² sa dodatnom opremom

 • Odluku pročitajte ovdje
21.05.2020.
POZIV - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU

Nabavka i montaža 24 (dvadesetčetiri) plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom za stanovnike Općine Stari Grad Sarajevo

 • Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku pročitajte ovdje.
 • Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku pročitajte ovdje.
 • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova pročitajte ovdje.
 • Odluku o poništenju 18.05.2020.godine pročitajte ovdje
12.05.2020.
ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: Sanacija/rehabilitacija ulica u MZ Ferhadija i MZ Medrese na području Općine Stari Grad Sarajevo (ukupno 3 ulice : Petrakijina, Hasana Kaimije i Vareška)

 • Odluku pročitajte ovdje
07.05.2020.
ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: Sanacija/rehabilitacija ulica u MZ Bistrik i MZ Toka-Džeka na području Općine Stari Grad Sarajevo (ukupno 3 ulice : Hrvatin, Balibegovica i Berkuša mala) 

 • Odluku pročitajte ovdje
07.05.2020.
ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: Sanacija/rehabilitacija ulica u MZ Vratnik i MZ Sumbuluša na području Općine Stari Grad Sarajevo (ukupno 3 ulice : Bijela česma, Rogina- dio ulice i Bakije sokak - dio ulice

 • Odluku pročitajte ovdje
07.05.2020.
ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: Sanacija/rehabilitacija ulica u MZ Kovači na području Općine Stari Grad Sarajevo (ukupno 3 ulice : Očaktanum, Miščina i Halilbašića)

 • Odluku pročitajte ovdje
07.05.2020.
POZIV

Nabavka i montaža 23 (dvadesettri) plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom za stanovnike Općine Stari Grad Sarajevo

 • Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku pročitajte ovdje.
 • Tehničku specifikaciju za nabavku plastenika pročitajte ovdje.
 • Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku pročitajte ovdje.
 • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova pročitajte ovdje.
 • Odluku o poništenju 06.05.2020.godine pročitajte ovdje
30.04.2020.
UGOVOR

    OSIGURANJU IMOVINE OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

30.12.2019.
UGOVOR

    O KOLEKTIVNOM KOMBINOVANOM OSIGURANJU UPOSLENIKA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.- 30.06.2020. godine

30.12.2019.
UGOVOR

    Sukcesivna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu

06.01.2020.
UGOVOR

    Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za vanjske objekte Općine Stari Grad Sarajevo ( Kvadrant XII, Kuća zanata, Halači info centar, Saburina kuća i objekat Obala) ZA 2020. godinu

26.12.2019.
UGOVOR

    Zamjena pokvarenih dijelova sistema za zaštitu od požara u zgradi Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu

16.03.2020.
UGOVOR

    Nabavka 2000 zaštitnih maski za potrebe Općin Stari Grad Sarajevo i Doma zdravlja Stari Grad

17.04.2020.
UGOVOR

    Sanacija dijela krova poslovnog prostora u ulici Luledžina 12, Općina Stari Grad Sarajevo

13.03.2020.
UGOVOR

    Osvjetljenje bijelog mosta u MZ Mošćanica na Obhodži, ulica Čorbadži dede Mustafage

2020.
UGOVOR

    Iluminacija 5 vitraža na prozorima apside objekta Katedrale Srca Isusova u Sarajevu

2020.
UGOVOR

    Godišnje održavanje "Sistema za čekanje u redu" za 2020. godinu za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo.

2020.
UGOVOR

    Nabavka 54 zaštitna odijela i 2.174 maske za potrebe Doma zdravlja Stari Grad

17.04.2020.
UGOVOR

    Izvođenje zidarskih, podopolagačkih i molerskih radova u poslovnom prostoru u ulici Mula Mustafe Bašeskije 33 – MZ Baščaršija

30.01.2020.
UGOVOR

   Nabavka i montaža 5 (pet) plastenika pojedinačne površine 100 m2 sa dodatnom opremom – Općina Stari Grad Sarajevo

2020.
UGOVOR

   Radovi na sanaciji Bistričkog potoka između II i III kaskade- Općina Stari Grad Sarajevo

16.03.2020.
UGOVOR

   Sukcesivna isporuka goriva ( Euro Dizel, BMB 95 i BMB 98) za službena vozila Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu

24.01.2020.

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630