Vizija lokalnog razvoja Općine Stari Grad

 

 

VIZIJA LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD

 

Moderna, otvorena i komunikativna općina, odraz bogatstva i kulturnog naslijeđa. Mlada Općina uz ispunjenje ciljeva, povećanje biznisa, poboljšanje infrastrukture, veći broj radnih mjesta.

Unaprijeđeno i omogućeno obrazovanje svim kategorijama stanovništva, podrška malim i srednjim poduzetnicima jer bez ojačanog malog i srednjeg poduzetništva nema jake lokalne zajednice.

Transparentan pristup informacijama o dešavanjima u Općini, poticaj poljoprivredne proizvodnje, unapređenje kulturnog života Općine.

Projekti za iskorištavanje prirodnih resursa, zakonska regulativa u turizmu, stimulacija poljoprivrede, izgradnja sportskog centra, zakonska regulativa zanata.

Razvijena Općina, sigurno okruženje, razvijena infrastruktura/saobraćajnice.

Općina Stari Grad Sarejevo postoji na prirodom obdarenim ljepotama življenja, predstavlja odraz kulturno ‐ historijskih različitosti, integriše biznise i tradicionalne zanate kroz otvorenost i kontinuiranu edukaciju ljudi modernim trendovima poslovanja i kvaliteti života. Različite kulture privlače pažnju turista i opstaju u harmoniji gostoprimstva, radnih navika i ljubaznosti građana.

Urbano uređena i ekološki čista, bezbijedna, finansijski stabilna Općina sa razvijenim ruralnim sredinama i otvorena za međuopćinsku, regionalnu i međunarodnu saradnju.

Privlačna za biznise i investicije, otvorena za ideje i motiviranje građana za prosperitetan i kvalitetan standard življenja na ekonomskom, obrazovnom, kulturnom, socijalnom i sportskom planu.

Vodeća Općina u korištenju sredstava međunarodnih programa i regionalnih fondova Evropske Unije i međunarodnih donatora.

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630