Javne nabavke

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

Plan nabavki za 2015. godinu

ODLUKA
o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava učešća građana za stimulisanje stočarske proizvodnje u okviru Projekta "Razvoj stočarstva" na području Općine Stari Grad
07.09.2016.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova : " Izgradnja potpornog uličnog zida u ulici Močila bb ( u blizini broja 8)
24.11.2015
ODLUKA
o provođenju postupka nabavke roba – Kancelarijski materijal za potrebe
Općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu
29.10.2015
ODLUKA
o otkazu postupka nabave za isporuku roba: Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
28.10.2015
ODLUKA
o provođenju postupka nabavke – Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
28.10.2015
ODLUKA
o provođenju postupka nabavke – Rekonstrukcija postojećeg potpornog uličnog zida za stambeni objekat u ulici Hendina do broja 4 – Općina Stari Grad Sarajevo
20.10.2015
ODLUKA
o provođenju postupka nabavke – Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Mahmutovac – Općina Stari Grad Sarajevo
07.10.2015
ODLUKA
o poništenju postupka nabavke za isporuku roba : Nabavka, transport i isporuka opreme za toplovodnu kotlovnicu Općine Stari Grad Sarajevo
28.09.2015
UGOVOR
za izvođenje radova : Zemljani radovi u svrhu polaganja cijevi gasovoda na Trgu Baščaršija – Općina Stari Grad Sarajevo
11.09.2015
ODLUKA
o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava učešća građana za stimulisanje stočarske proizvodnje u okviru Projekta " Razvoj stočarstva " na području Općine Stari Grad
10.09.2015
UGOVOR
Izgradnja potpornog zida u ulici Boguševac do broja 62 – Općina Stari Grad Sarajevo
08.09.2015
UGOVOR
Izgradnja potpornog zida u ulici Obhodža ( 30 x 2,5 metara) - Općina Stari Grad Sarajevo
08.09.2015
UGOVOR
Google Apps aplikacija za 28 ( dvadesetosam) korisnika Općine Stari Grad Sarajevo + tehnička podrška za period 09.08.2015.- 09.08.2016. godine
08.09.2015
UGOVOR
Vršenje nadzora nad radovima izgradnje priključne kanalizacione mreže za dio naselja ispod Višegradske kapije na postojeću kanalizacionu mrežu – Općina Stari Grad Sarajevo.
08.09.2015
UGOVOR
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova u objektu "B" , sprat II Općine Stari Grad Sarajevo
08.09.2015
UGOVOR
za izvođenje radova na izradi i ugradnji parking prostora za bicikle na desnoj i lijevoj strani ulaska u park Alije Izetezbegovića sa ulice Zelenih beretki - Općina Stari Grad Sarajevo
08.09.2015
ODLUKA
O provođenju postupka nabavke – Nabavka, transport i isporuka opreme za toplovodnu kotlovnicu
Općina Stari Grad Sarajevo
24.08.2015
UGOVOR
O izvođenju radova : Izgradnja priključne kanalizacione mreže za dio naselja ispod Višegradske kapije na postojeću fekalnu kanalizaciju 
Općina Stari Grad Sarajevo
24.08.2015
UPUTSTVO
o načinu praćenja realizacije ugovora i objavi osnovnih elemenata ugovora zaključenih u postupcima javnih nabavki
05.08.2015
ODLUKA
O izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova : "Izgradnja potpornog zida u ulici Obhodža (30x2,5 metara)
Općina Stari Grad Sarajevo
11.08.2015
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova : " Izgradnja potpornog zida u ulici Bistrik brijeg do broja 6 - Općina Stari Grad Sarajevo
04.08.2015
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova : " Sanacija potpornog zida u ulici Boguševac do broja 62 " – Općina Stari Grad Sarajevo
05.08.2015
ODLUKA
Sponzorstvo za memorijalni turnir hrvača BIH ( smještaj gostiju)
30.07.2015
UGOVOR
za vršenje usluge : Sponzorstvo za memorijalni turnir hrvača BIH
( smještaj gostiju)
30.07.2015
ODLUKA
Popravak kanalizacije u ulici Sagrdžije 27 – Općina Stari Grad Sarajevo
29.07.2015
UGOVOR
Google Apps aplikacija za 28 ( dvadesetosam) korisnika Općine Stari Grad Sarajevo + tehnička podrška za period 09.08.2015.- 09.08.2016. godine
29.07.2015
UGOVOR
Popravak kanalizacije u ulici Sagrdžije 27 – Općina Stari Grad Sarajevo
29.07.2015
UGOVOR
Sanaciju rukohvata u ulici Potoklinica - Općina Stari Grad Sarajevo.
29.07.2015
ODLUKA
Usluga održavanja programa za općinski matični registar DATANOVA
16.07.2015
ODLUKA
Izgradnja potpornog zida u dužini od 25 metara u ulici Pogledine 12 – Općina Stari Grad Sarajevo
16.07.2015
ODLUKA
o provođenju postupka nabavke – Izgradnja potpornog zida u ulici Bistrik brijeg do broja 6 – Općina Stari Grad Sarajevo
16.07.2015
ODLUKA
Popravak kanalizacije u ulici Sagrdžije 27 – Općina Stari Grad Sarajevo
16.07.2015
ODLUKA
Sanacija kamenog potpornog zida u ulici Brusulje 12 – Općina Stari Grad Sarajevo
16.07.2015
ODLUKA
Djelimična sanacija kritičnih dijelova postojećeg kaldrmisanog stepeništa i sanacija betonskog trotoara uz podzid u ulici Potoklinica – Općina Stari Grad Sarajevo
16.07.2015
ODLUKA
Sanaciju rukohvata u ulici Potoklinica - Općina Stari Grad Sarajevo
16.07.2015
ODLUKA
Izrada metalne ograde dužine 25 metara po potpornom zidu kraj kuće Divjan Ismet i Divjan Šemsudin – Pogledine 12
19.06.2015
UGOVOR
O vršenju usluge : Izrada Glavnog projekta dogradnje i djelimične rekonstrukcije objekta OŠ "Mula Mustafa Bašeskija", a u svrhu izgradnje sportske sale sa pratećim sadržajima i vanjskog uređenja školskog dvorišta, Logavina 52 – Općina Stari Grad Sarajevo
26.06.2015
UGOVOR
o izvođenju radova na asfaltiranje ulica –(Abadžiluk , Mihrivode ( od ulice S.B.Bašagića do broja 59) i Faletići – kod broja 10 – Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu
23.06.2015
ODLUKA
Nabavka i ugradnja pokretnih arhivskih regala za potrebe Službe za opću upravu Općina Stari Grad Sarajevo
19.06.2015
UGOVOR
O vršenju usluge : Izrada Glavnog projekta dogradnje i djelimične rekonstrukcije objekta OŠ "Mula Mustafa Bašeskija", a u svrhu izgradnje sportske sale sa pratećim sadržajima i vanjskog uređenja školskog dvorišta, Logavina 52 – Općina Stari Grad Sarajevo
19.06.2015
ODLUKA
Otkup "Cvijeta Srebrenice" za potrebe Udruženja "Majke enklave Srebrenica i Žepa"
27.05.2015
ODLUKA
Hortikulturno uređenje Aleje Ambasadora za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
ODLUKA
Izrada i ugradnja slivne rešetke u ulici Nalina - Općina Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
ODLUKA
Izvođenje radova na čišćenju brane na lokaciji Mahmutovac za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
ODLUKA
Izvođenje radova na hitnoj sanaciji propadanja tla na komunikacijskoj cesti na lokalitetu Bistrik do broja 69 za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
UGOVOR
o vršenju usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije riječnog korita Miljacke - Općina Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
UGOVOR
o vršenju usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije riječnog korita Miljacke - Općina Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
ODLUKA
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji krova u ulici Ferhadija broj 19, Općina Stari Grad
Sarajevo.
27.05.2015
UGOVOR
za izvođenje radova : Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji krova u ulici Ferhadija broj 19, Općina Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
ODLUKA
Izrada projekta za rušenje objekta u ulici Hrvatin 4
27.05.2015
UGOVOR
za vršenje usluge : Izrada projekta za rušenje objekta u ulici Hrvatin broj 4 - Općina Stari GradSarajevo
27.05.2015
ODLUKA
Izgradnja potpornog zida dužine 23 m u ulici Mahmutovac - Općina Stari Grad Sarajevo.
27.05.2015
UGOVOR
o izvođenju radova : Izgradnja potpornog zida dužine 23 m u ulici Mahmutovac-Općina Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
ODLUKA
Ugostiteljske usluge za smještaj delegacija – grad Makarska i Kragujevac – povodom Dana Općine Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
UGOVOR
za pružanje usluge : Ugostiteljske usluge smještaja delegacija – grad Makarska i Kragujevac - Dani Općine
27.05.2015
ODLUKA
Pružanje ugostiteljskih usluga za goste Općine Stari Grad Sarajevo iz Općina : Ohrid, Bosanska Krupa, Ulcinj, Karpoš i Krško povodom dana Općine SGS
27.05.2015
UGOVOR
o pružanju ugostiteljskih usluga za goste Općine Stari Grad Sarajevo iz Općina : Ohrid, Bosanska Krupa, Ulcinj, Karpoš i Krško povodom dana Općine SGS
27.05.2015
ODLUKA
Ugostiteljske usluge za smještaj delegacija iz R Turske -Općina Osman Gazi, grad Bursa, Umranye, Općina Silivri – povodom Dana Općine Stari Grad Sarajevo
27.05.2015
UGOVOR
za ugostiteljske usluge za smještaj delegacija iz R Turske -Općina Osman Gazi, grad Bursa, Umranye, Općina Silivri – povodom Dana Općine Stari Grad Sarajevo
05.05.2015
ODLUKA
Usluga prevoza 296 učenika IX razreda osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad Sarajevo do Tunela spasa – Butmir – u okviru obilježavanja Dana Općine Stari Grad Sarajevo
05.05.2015
UGOVOR
Usluga prevoza 296 učenika IX razreda osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad Sarajevo do Tunela spasa – Butmir – u okviru obilježavanja Dana Općine Stari Grad Sarajevo
05.05.2015
ODLUKA
Izrada i montaža svjetlećeg info panoa u parku At mejdan – u okviru obilježavanja Dana Općine Stari Grad Sarajevo
05.05.2015
UGOVOR
Izrada i montaža svjetlećeg info panoa u parku At mejdan – u okviru obilježavanja Dana Općine Stari Grad Sarajevo
05.05.2015
UGOVOR
O IZVOÐENJU RADOVA NA ASFALTIRANJU ULICA
( Put između zgrade "Papagajka" i Bakr-babine džamije, ulica Sunulah efendije – desno krak, ulica Potoklinica, ulica Adžemovića, ulica Bistrik od Rijaseta do ulaza u komandu, ulica Mjedenica- izrada prilaza dječijem igralištu) OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2015. GODINU
29.04.2015
UGOVOR
O IZVOÐENJU RADOVA NA KRPLJENJU UDARNIH RUPA U RAZNIM ULICAMA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2015. GODINU
29.04.2015
NACRT UGOVOR-a
Nabavka i montaža 15 plastenika pojedinačne površine 100 m2 sa dodatnom opremom – Općina Stari Grad Sarajevo
29.04.2015
ODLUKA
Implementacija projekta uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja I kontrole ( FUK) za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
29.04.2015
UGOVOR
za vršenje usluge – Implementaciuja projekta uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole – FUK – za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
29.04.2015
ODLUKA
Izvođenje radova na čišćenju brane na lokaciji Mahmutovac za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo
29.04.2015
ODLUKA
Izrada i ugradnja slivne rešetke u ulici Iza gaja kod broja 117 i Pogledine kod broja 17 - Općina Stari Grad Sarajevo
20.04.2015
ODLUKA
Pristupa se postupku nabavke i ugradnje slivne rešetke na šahtu mješovite kanalizacione mreže u Fojničkoj ulici – Općina Stari Grad Sarajevo
29.04.2015
ODLUKA
Pristupa se postupku nabavke i isporuke građevinskog materijala potrebnog za sanaciju kupatila. vl. Bašić Rabija, ul. Sedrenik 104 – Općina Stari Grad Sarajevo
29.04.2015
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge :Izrada Glavnog projekta dogradnje i djelimične rekonstrukcije OŠ " Mula
Mustafa Bašeskija" u svrhu izgradnje sportske sale sa pratećim sadržajima i
vanjskog uređenja školskog dvorišta – Logavina 52 – Općina Stari Grad Sarajevo
20.04.2015
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova : " Izgradnja potpornog zida u ulici Mošćanica kod broja 5 " – Općina Stari Grad Sarajevo
20.04.2015
UGOVOR
o isporuci robe i izvođenju radova : Postavljanje 26 klupa u parkovskih klupa na Trgu Alije Izetbegovića i na potezu Sedrenik-Barice-Čavljak – Općina Stari Grad Sarajevo.
03.04.2015
ODLUKA
Postavljanje 26 klupa u parkovskih klupa na Trgu Alije Izetbegovića i na potezu Sedrenik-Barice-Čavljak – Općina Stari Grad Sarajevo.
03.04.2015
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Izgradnja potpornog zida u ulici Mošćanica kod broja 5
20.03.2015
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka i isporuka 15 plastenika pojedinačne površine 100 m2 sa dodatnom opremom
20.03.2015
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Izrada Glavnog projekta dogradnje i djelimične rekonstrukcije OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"...
13.03.2015
ODLUKA O  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUÐAČA
Održavanje lokalnih cesta na području Općine Stari Grad Sarajevo (ljetno i zimsko) za 2015. godinu
26.01.2015
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
Pružanje usluga za projektovanje, nadzor, reviziju i geodetske usluge Općine Stari Grad Sarajevo za LOT 1,2,3 i 4
26.01.2015
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUÐAČA
Odvodnja oborinskih voda sa saobraćajnice Jarčedoli – Popov gaj - Općina Stari Grad Sarajevo
16.10.2014
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUÐAČA
Rekonstrukcija potpornog zida u ulici Žagrići broj 1 Općina Stari Grad Sarajevo
16.10.2014
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUÐAČA
Sanacija kaldrme u ulici Bijela česma sa izra

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630