Javne nabavke 2018

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

 

Plan nabavki za 2018. godinu

UGOVOR

     o izvođenju radova: Sanacija krova na poslovnom prostoru u ulici Mula Mustafe Bašeskije 63/2

20.12.2018
UGOVOR

     o izvođenju radova: Rehabilitacija ulice Kovači-Ploča granitnim kockama

07.12.2018
UGOVOR

     o izvođenju radova: Sanacija raskrsnice Hladivode

06.12.2018
UGOVOR

     o izvođenju radova: Sanacija fasade na objektu u ulici Josipa Štadlera

05.12.2018
UGOVOR

     za vršenje usluge: Revizija javnih nabavki za 2016. i 2017. i 01.01. - 31.10. 2018. godinu u Općini Stari Grad Sarajevo

05.12.2018
UGOVOR

     o izvođenju radova : Asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

05.12.2018
UGOVOR

     o izvođenju radova : Rehabilitacija/sanacija lokalne ceste Širokac i dijela lokalne ceste Vratnik mejdan(dionica od Kovača do samoposluge ''Klas'') u ukupnoj dužini 525,00 metara. 

28.11.2018
UGOVOR

     o izvođenju radova : Rehabilitacija/sanacija lokalne ceste Širokac i dijela lokalne ceste Vratnik mejdan(dionica od Kovača do samoposluge ''Klas'') u ukupnoj dužini 525,00 metara. 

05.09.2018
ODLUKA O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE

     za izvođenju radova : Rehabilitacija/sanacija lokalne ceste Širokac i dijela lokalne ceste Vratnik mejdan (dionica od Kovača do samoposluge ''Klas'') u ukupnoj dužini 525,00 metara.

  •  Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za izvođenje radova pročitajte ovdje

    Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku pročitajte ovdje

    Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova pročitajte ovdje

    Tehnički opis pročitajte ovdje

    Predmjer radova pročitajte ovdje

30.08.2018
UGOVOR

     za izvođenju radova :Rekonstrukcija i uređenje stepeništa u ulici Niže banje – MZ Ferhadija

28.03.2018
UGOVOR

     za izvođenje radova :  Sanacija obrušenog potpornog zida u ulici Čebedžije 10 – MZ Vratnik 

26.02.2018
UGOVOR

    za vršenje usluge : Prevoz 42 (četrdesetdva) učenika od područne škole na Sedreniku do matične OŠ “Mula  Mustafa Bašeskija” u ulici Logavina 52 <Općina Stari Grad Sarajevo za period januar – juni 2018. godine 

21.02.2018
UGOVOR

     za vršenje usluge : Prevoz 59 (pedesetdevet)  učenika naselja Obhodža koji pohađaju OŠ  “Vrhbosna”  – Općina Stari Grad Sarajevo -  za period janur – jun 2018. godine 

21.02.2018
UGOVOR

    za vršenje usluge : Prevoz 100 (stotinu) učenika sa 2 minibusa do OŠ “ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” i nazad  – Općina Stari Grad Sarajevo za period januar – juni 2018. godine 

21.02.2018
UGOVOR

  o isporuci robe : Sukcesivna isporuka goriva za službena vozila Općine Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu   

15.02.2018
UGOVOR

  za vršenje usluge :  Izrada Elaborata smirivanja saobraćaja  za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

01.02.2018
UGOVOR

  za izvođenje građevinsko zanatskih  radova :  Sanacija kaldrme u ulici Ticina, MZ Medrese 

25.01.2018
UGOVOR

   za izvođenje radova :  Izrada obrušenog potpornog zida u ulici Paje 34 

25.01.2018

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630