Javne rasprave

        Javna rasprava o Nacrt Odluke o uslovima i postupku prihvatanja ulaganja pravnih lica u igrališta na području Općine Stari Grad Sarajevo (30.04.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Odluke oo uslovima i postupku prihvatanja ulaganja pravnih lica u igrališta na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Odluke o o uslovima i postupku prihvatanja ulaganja pravnih lica u igrališta na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

        Javna rasprava o Nacrt Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo (28.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

        Javna rasprava o Nacrt Odluke o uslovima i načinu izdavanja vodnih akata na području Općine Stari Grad Sarajevo (28.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Odluke o uslovima i načinu izdavanja vodnih akata na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrt Odluke o uslovima i načinu izdavanja vodnih akata na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

        Javna rasprava o Nacrtu Plana korištenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2024.godinu (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Plana korištenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2024.godinu pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Plana korištenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2024.godinu pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo  pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2024.godinu (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2024.godinu pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2024.godinu pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate iz oblasti obrazovanja, nauke, tehnike, kulture i sporta i studenata dobitnika najvećih priznanja Univerziteta u Sarajevu "Zlatna i Srebrena značka" (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate iz oblasti obrazovanja, nauke, tehnike, kulture i sporta i studenata dobitnika najvećih priznanja Univerziteta u Sarajevu "Zlatna i Srebrena značka" pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate iz oblasti obrazovanja, nauke, tehnike, kulture i sporta i studenata dobitnika najvećih priznanja Univerziteta u Sarajevu "Zlatna i Srebrena značka" pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć lica u stanju socijalne potrebe (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć lica u stanju socijalne potrebe pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć lica u stanju socijalne potrebe pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Stari Grad Sarajevo (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrt Pravilnika o utvrđivanju uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenjenih za podršku poslovanja fizičkim licima koja obavljaju obrtničku djelatnost na području Općine Stari Grad Sarajevo (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrta Pravilnika o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenjenih za podršku poslovanja fizičkim licima koja obavljaju obrtničku djelatnost na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Pravilnika o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenjenih za podršku poslovanja fizičkim licima koja obavljaju obrtničku djelatnost na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za projekte elektronskih medija (04.03.2024.godine)

 • Tekst Nacrta Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za projekte elektronskih medija pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za projekte elektronskih medija pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Statuta Općine Stari Grad Sarajevo

 • Tekst Nacrta Statuta Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Statuta Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Općinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo

 • Tekst Nacrta odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Općinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Općinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje

 • Tekst Nacrta pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za projekte i rad neprofitnih udruženja i fondacija

 • Tekst Nacrta odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za projekte i rad neprofitnih udruženja i fondacija pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za projekte i rad neprofitnih udruženja i fondacija pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu odluke o uslovima i postupku sticanja statusa udruženja i fondacija od posebnog značaja za Općinu Stari Grad Sarajevo i projekata od posebnog značaja za Općinu Stari Grad Sarajevo

 • Tekst Nacrta odluke o uslovima i postupku sticanja statusa udruženja i fondacija od posebnog značaja za Općinu Stari Grad Sarajevo i projekata od posebnog značaja za Općinu Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu odluke o uslovima i postupku sticanja statusa udruženja i fondacija od posebnog značaja za Općinu Stari Grad Sarajevo i projekata od posebnog značaja za Općinu Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Odluke o privremenom smještaju stambeno ugroženih lica u stanju socijalne potrebe sa područja Općine Stari Grad Sarajevo

 • Tekst Nacrta Odluke o privremenom smještaju stambeno ugroženih lica u stanju socijalne potrebe sa područja Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Odluci o privremenom smještaju stambeno ugroženih lica u stanju socijalne potrebe sa područja Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o uslovima i postupku izbora i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni Općinski organ uprave Općine Stari Grad Sarajevo

 • Tekst Nacrta Pravilnika o uslovima i postupku izbora i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni Općinski organ uprave Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Pravilnika o uslovima i postupku izbora i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni Općinski organ uprave Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sanaciji stambenih jedinica socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području Općine Stari Grad Sarajevo

 • Tekst Nacrta Pravilnika o sanaciji stambenih jedinica socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Pravilnika o sanaciji stambenih jedinica socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području Općine Stari Grad Sarajevo pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Odluke o Izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu

 • Tekst Nacrta Odluke o Izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Odluke o Izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu

 • Tekst Nacrta Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu pogledajte ovdje.

 

        Javni rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024/2027. godine

 • Tekst Nacrta Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024/2027. godine pogledajte ovdje.

 • Obrazac za komentare na Nacrt Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024. - 2027. godina požete preuzeti ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024/2027. godine pogledajte ovdje.

 

        Javni rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo

 • Tekst Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad pogledajte ovdje.

  Zaključak o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad pogledajte ovdje.

   

        Javni rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad za 2023.godinu

 • Tekst Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu pogledajte ovdje.

 • Zaključak o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu pogledajte ovdje.

 

        Javni rasprava o Nacrtu budžeta Općine Stari Grad za 2023.godinu (04.11.2022.god)

 • Nacrt budžeta Općine Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje.

 • Zaključak Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje.

 • Objavu Javne rasprave u dnevnim novinama pogledajte ovdje.

 

        Javni uvid u Glavni projekat rekonstrukcije Trga oslobođenja - Alija Izetbegović

 • Kompletan Javni poziv možete pogledati ovdje.

 • Objavu javnog poziva u dnevnim novinama možete pogledati ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad za 2022. godinu

 • Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi možete pogledati ovdje.

 • Tekst Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2022. godinu pogledajte ovdje.

       

       Javna rasprava o Nacrtu odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu

 • Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi i Nacrt odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu možete pogledati ovdje.

 • Zaključak Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje.

 • Zakon o porezu na imovinu možete pogledati ovdje.

 • Najavu Javne rasprave u dnevnim novinama pogledajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Stari Grad za 2022.godinu

 • Nacrt budžeta Općine Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje.

 • Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje.

 • Zaključak Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje.

 • Najavu Javne rasprave u dnevnim novinama pogledajte ovdje.

 • Informaciju o provedenoj Javnoj raspravi pogledajte ovdje.

 

        Javni uvid u Izmjene i dopune Regulacionog plana "Bistrik-Lijeva obala Miljacke"

 

        Javna rasprava o projektu Trg Oslobođenja - Alija Izetbegović  OTKAZANO

 • Kompletan tekst pročitajte ovdje
 • Razlozi otkazivanja Javne rasprave pročitajte ovdje

 

        Javni uvid u Urbanistički projekat Trg Oslobođenja - Alija Izetbegović

 • Sve potrebne dokumente pronađite ovdje

 

        Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021. godinu

 • Zaključak Općinskog vijeća možete pogledati ovdje
 • Nacrt budžeta Općine Stari Grad za 2021. godinu pogledajte ovdje
 • Izvještaj Javne rasprave za prijedlog Budžeta 2021. godine pogledajte ovdje

 

        Javni uvid u Izmjene i dopune Regulacionog plana „Gazijin Han“

 • Sve potrebne dokumente pronađite ovdje.

 

        Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna RP "Alifakovac-Babića bašča"

 • Sve potrebne dokumente pronađite ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrt odluke o zakupu stanova Općine Stari Grad osobama starosti do 30 godina 

 • Nacrt odluke o zakupu stanova Općine Stari Grad osobama starosti do 30 godina pročitajte ovdje.

 

        Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad           Sarajevo

 • Zaključak Općinskog vijeća možete pogledati ovdje
 • Nacrt odluke o izmjenama i dopunama ovdje

 

 

        Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2020. godinu

 

        Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2019. godinu

 

        Javna rasprava o Nacrtu strategije održivog razvoja turizma

 • Zaključak Općinskog vijeća koje je utvrdilo Nacrt strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad Sarajevo 2018/2022. godine možete pogledati ovdje...
 • Nacrt strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad Sarajevo 2018/2022. godine možete pogledati ovdje...
 • Izvještaj Javne rasprave

 

        Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018. godinu

 • Zaključak Općinskog vijeća možete pogledati ovdje.
 • Nacrt budžeta Općine Stari Grad za 2018. godinu pogledajte ovdje.

 

       Javna rasprava o Nacrtu odluke o zakupu poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

 • Zaključak Općinskog vijeća pročitajte ovdje.
 • Nacrt Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo pročitajte ovdje.

 

       Javni uvid u Nacrt urbanističkog projekta „Hladivode“

 • Zaključak Općinskog vijeća pročitajte ovdje.
 • Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Hladivode” pročitajte ovdje.
 • Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta “Hladivode” pročitajte ovdje.

 

       Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad

 • Javna rasprava o nacrtu Kodeksa etičkih principa za izabrane zvaničnike
 • Zaključak Općinskog vijeća pročitajte ovdje.
 • Nacrt Kodeksa pročitajte ovdje.

 

      Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad

 • Zaključak Općinskog vijeća ovdje
 • Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ovdje

 

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630