Kako registrovati obrt u Starom Gradu


13. 10. 2016

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od strane fizičkih osoba, sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Registracija obrta u Općini Stari Grad Sarajevo traje od deset do trideset dana (max), a počinje podnošenjem zahtjeva Službi za privredu i finansije. Kako bi građanima ova procedura bila jasnija, sačinjeno je detaljno uputstvo sa svim koracima koje je potrebno ostvariti prilikom registracije obrta u Starom Gradu. Ovo uputstvo je u online verziji i može se preuzeti na općinskoj web stranici. Pored uputstva za registraciju obrta, građanima su date upute i kako registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) pri općinskom sudu. Uputstvo “Kako registrovati obrt i d.o.o” pogledajte ovdje.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630