Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


28. 9. 2010

Danas je u Velikoj sali Općine Stari Grad održana 21. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad. Predloženi Dnevni red usvojen je nakon što su sa njega skinute tačke broj 7 i 8. Naime, predsjedavajući Općinskog vijeća Rizah Avdić rekao je da se, u dogovoru sa predlagačem, tačka 7 ( Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora), povlači sa dnevnog reda jer se nisu ispunili uslovi za njeno razmatranje.
Na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a sa dnevnog reda je skinuta i tačka 8, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za dodjelu na korištenje gradskog građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje podzemne garaže u ulici Šahinagića. Vijećnik Haris Tanović je rekao da podržava izgradnju podzemnih garaža, ali da Općina mora iznaći načina da zadrži vlasništvo nad skoro 3 dunuma zemlje iznad garaža. On je zatražio da se nađe odgovarajući model u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima na lokalitetu iznad podzemnih garaža, a dotad je tačka povučena sa dnevnog reda.
Najveću diskusiju izazvala je tačka 5, Prijedlog Odluke o dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija. Vijećnik Kluba SDA Harun Imamović je predložio da se u Član 12 Pravilnika o dodjeli stipendija ne dodaje predložena alineja „učenicima i studentima – djeci uposlenika Općine Stari Grad. Naime, član 12 glasi:
Stipendije se dodjeljuju kandidatima:
- Čiji roditelji, odnosno uža porodica, ima mjesečna primanja veća od 2 prosječne plaće iz prethodne godine; koji se već stipendiraju iz drugih izvora; za dva i više učenika-studenata iz iste porodice.
Odlukama o dopuni predviđeno je ubacivanje još dvije alineje: 4. učenicima i studentima – djeci uposlenika Općine Stari Grad; 5. učenicima i studentima koji obnavljaju godinu, a koji su bili korisnici stipendije za prošlu godinu.
Kako je vijećnik SDP-a Azra Torlak, bila protiv ovog prijedloga, nekoliko puta je replicirala tražeći solidarnost od uposlenika Općine Stari Grad da podrže ovaj prijedlog jer je, prema njenim riječima, podjela stipendija djeci uposlenika Općine prethodnih godina, imala negativne refleksije i komentare. Drugi su bili mišljenja da i djeca uposlenika imaju ista prava kao svi drugi s obzirom da se radi o novcu poreskih obveznika, te da se ne smiju narušavati ljudska prava. Na kraju je Odluka o dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija usvojena bez alineje 4 „učenicima i studentima – djeci uposlenika Općine Stari Grad“, sa 23 glasa Za, 1 Ne i 3 Suzdržana. Donesen je Zaključak da predlagač još jednom razmotri kriterije koji se odnose na plaće roditelja i uspjeh učenika/studenata i u tom smisli dostavi novi prijedlog Općinskom vijeću.
Ostale tačke dnevnog reda su sve usvojene, uz izuzetak tačke 9, Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa, gdje su u Utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu izbačeni prijedlozi na brojevima 8 i 9: Kundo Meho i Kundo Ramiz, čije je povlačenje tražio predlagač koji će detaljnije obrazloženje dostaviti u pisanoj formi za sljedeću sjednicu. Također, iz tačke 9, Gubitak statusa javng dobra u općoj upotrebi, prijedlozi 2 i 3 su povučeni, s obzirom da je ranije povučena tačka 8. dnevnog reda, što je međusobno povezano.

 


 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630