Asfaltiran dio ulice Sunulah efendije


11. 5. 2020

Saniran je dio ulice Sunulah efendije, u naselju Logavina, od broja 3 do broja 26 (dionica od raskrsnice ulica Golobrdica do ulice Logavina).

Iz Službe investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad potvrđeno je da je na ovoj dionici urađeno uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki i na kraju asfaltiranje dionice na dužini od oko 150 metara. Izvođač radova je bila firma Grakop iz Kiseljaka.

Osim ovih radova, prošlog mjeseca asfaltiran je i dio ulice Golobrdica, od broja 1 do broja 19, dužine od 134 metra.

S obzirom da izvođenje građevinskih radova na otvorenom ne podliježe trenutnim zabranama i mjerama koje je propisao Federalni štab civine zaštite, radovi na terenu izvode se primjereno nastaloj situaciji. Prošlog mjeseca asfaltirane su i ulice: Megara čikma, Turbe, Berkuša Velika i 10. brdske brigade.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630