Konstituisano Općinsko vijeće Stari Grad, novi predsjedavajući Jusuf Pušina


16. 11. 2016

Sjednici prisustvovali i vijećnici iz ranijeg saziva
Svečano davanje izjave
Načelnik Hadžibajrić čestitao svim novim i reizabranim vijećnicima

Danas je u Velikoj sali Općine Stari Grad Sarajevo održana konstituirajuća sjednica novoizabranog Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, koje će djelovati u naredne četiri godine. Sjednici su prisustvovali i vijećnici iz ranijeg saziva, koji su na samom početku usvojili Zapisnik u radu sa 43. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad održane prošlog mjeseca. U nastavku sjednice je Mirza Imamović, predsjednik Općinske izborne komisije Stari Grad, podnio izvještaj o konačnim rezultatima izbora održanih 02.oktobra, 2016. godine u općini Stari Grad. Nakon verifikacije mandata novih općinskih vijećnika, Said Katica i Jasmin Skorupan iz GDS-a, te Amar Trbović iz BOSS-a su najavili da istupaju iz pomenutih stranaka, te da će ubuduće u Općinskom vijeću djelovati kao samostalni vijećnici. Uslijedilo je svečano davanje izjava, u kojima su se vijećnici, između ostalog, obavezali na časno vršenje funkcije u skladu sa Ustavom i zakonom, a sve u cilju služenja građanima koji

su ih izabrali. Novoizabrani, a istovremeno i stari načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić je čestitao svim novim i reizabranim vijećnicima, poželio im sreću, te izrazio spremnost na saradnju sa svima, bez obzira na političku stranku kojoj pripadaju.
Komisija za izbor i imenovanje utvrdila je da je u postupku kandidiranja za predsjedavajućeg pristigla jedna prijava, to jest za predsjedavajućeg je predložen Jusuf Pušina ispred Prve Nezavisne Liste Stari Grad. Jusuf Pušina većinom glasova izabran je za predsjedavajućeg Općinskog vijeća u mandatnom periodu 2016-2020, koji će funkciju obavljati volonterski.

 

Većinom glasova za predsjedavajućeg Općinskog vijeća izabran je Jusuf Pušina
Dva zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća Irfan Čengić iz SDP-a i Sanel Dragolovčanin iz DF-a

Izabrana su i dva zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća Irfan Čengić iz SDP-a i Sanel Dragolovčanin iz DF-a koji će funkciju obavljati profesionalno. U svom prvom obraćanju predsjedavajući općinskog vijeća gospodin Pušina se zahvalio svima na podršci i obećao da će biti predsjednik svih vijećnika. Pozvao je da svi zajedno rade časno i pošteno, da se zalažu za zaštitu prava i sloboda građana, te općeg dobra za sve. „Općina Stari Grad u našoj zemlji i svijetu je poznata kao muzej, koji privlači pažnju mnogih. Želim da ga budućim projektima učinimo modernim i savremenim muzejom. Neka ovo Vijeće krasi tolerancija, razumijevanje i jedinstvo, jer svjedoci smo mnogih podjela u našoj zemlji, stoga ne dopustimo i da ovo Vijeće bude tako.“ Kazao je Jusuf Pušina
Općinsko vijeće u novom sazivu usvojilo je izmjenu Odluke, koja se odnosi na utvrđivanje platnih razreda izabranih zvaničnika, kojom je umanjen koeficijent za predsjedavajućeg općinskog vijeća, zamjenike i savjetnike izabranih zvaničnika
Predsjedavajući Pušina najavio je 1. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Stari Grad za 30. novembar, 2016. godine.

 

 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630