Muzej ratnog djetinjstva nalazit će se u ulici Logavina


31. 8. 2016

 Općinsko vijeće Stari Grad na danas održanoj 42. sjednici usvojilo je prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Logavina br.32 Udruženju građana “Urban”, a u svrhu realizacije projekta osnivanja Muzeja ratnog djetinjstva. Ranije je utvrđeno da je Projekat osnivanja"Muzeja ratnog djetinstva" od strateškog interesa za Općinu Stari Grad Sarajevo i odlučeno da se nađe adekvatan prostor za njegovo osnivanje. S obzirom na tražene gabarite, jedina mogućnost za realizaciju ovog projekta bila je u prostoru Društvenog doma "Logavina". Prostor je pregledao predstavnik udruženja građana u pratnji angažovanih stručnih lica arhitektonske struke i izjavili su da isti odgovara traženoj namjeni, kako veličinom tako i pozicijom na kojoj se nalazi. Vijeće je danas donijelo odluku da prostor izda u zakup pomenutom udruženju po cijeni zakupnine od šest konvertibilnih maraka po m2, a Udruženje “Urban” će svojim sredstvima izvršiti potrebnu adaptaciju navedenog prostora radi prilagođavanja namjeni.

Općinsko vijeće Stari Grad danas je podržalo projekat izgradnje “Trebevićke žičare”, a planirana sredstva u iznosu od 500.000 KM bit će uplaćena kada nadležna Služba za urbanizam izda građevinsku dozvolu. Kako je na prošloj sjednici donesen zaključak o izdvajanju dijela sredstava od prodaje zemljišta bivšeg objekta “Feroelektro” za izgradnju Trebevićke žičare, ukoliko da održavanja današnje sjednice nadležnoj službi bude dostavljen glavni projekat, danas je konstatovano da projekat nije dostavljen, ali su vijećnici bili opredjeljenja da se podrži gradnja žičare. Iz tog razloga je donesen zaključak da će sredstva postati operativna kada se izda građevinska dozvola.
Vijećnici su se na današnjoj sjednici očitovali i o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša”. Kako je na ranije održanoj tematskoj sjednici o ovoj temi Vijeće zatražilo mišljenje Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, koja se pozitivno izjasnila na Nacrt Zakona, Općinsko vijeće je danas prihvatilo mišljenje Komisije. Zatražit će se da se prilikom donošenja zakona posebno vodi računa o zaštiti Isa-begove zavije i Kozije ćuprije.
Usvojen je prijedlog zaključka o izmjeni naziva ulice Fazilin sokak, na prijedlog Komisije za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe koja je prihvatila inicijativu građana da se ulica Fazilin sokak preimenuje u Sedrenik sokak. Zaključak će biti proslijeđen nadležnoj Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo na dalje postupanje.
Općinsko vijeće Stari Grad danas je prihvatilo rješenje o razrješenju Alena Albinovića sa dužnosti člana Komisije za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe i imenovanju Haruna Čehajića.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630