Riješen status objekta bivšeg Feroelektra


28. 6. 2016

Usvajanjem zaključka u vezi sa rješavanjem statusa zgrade bivšeg Feroelektra, u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 16, danas je nakon sedamnaest godina riješen problem ovog ruševnog objekta u samom centru grada. Ostaci ovog objekta uklonjeni su tek prije nekoliko mjeseci kada je Zlatko Krainović, inače raniji vlasnik 35 % objekta, prodao svoj dio investitoru “KOL” društvu sa ograničenom odgovornošću za trgovinu koje je investiralo izvedene radove. Općinsko vijeće Stari Grad prihvatilo je danas ponudu za prodaju općinskog udjela od 65% po pravu preče kupovine, društvu “KOL”, za iznos od 3 miliona konvertibilnih maraka. Također, usvojen je zaključak da se od dijela sredstava ostvarenih prodajom finansira završetak izgradnje dječijeg igrališta na Obhodži, zatim dječijeg igrališta Ablagijin sokak i dovrši izgradnja osnovne škole “Vrhbosna”. Dio sredstava, u iznosu od 500.000 KM, bit će usmjeren na izgradnju sarajevske žičare, ali sredstva neće biti uplaćena do naredne sjednice Općinskog vijeća koja će biti održana u augustu. Gradska uprava Sarajeva dotad treba Općinskom vijeću Stari Grad dostaviti glavni projekat izgradnje žičare.

Izmijenjeni i dopunjeni Urbanistički projekat Kvadrant XII


Na 41. sjednici Općinskog vijeća usvojen je i izmijenjeni i dopunjeni Urbanistički projekat Kvadrant XII. Naime, da bi se moglo pristupiti nastavku izgradnje Kvadranta XII, tačnije izgradnji nove zgrade na lokaciji objekta TD Marketi, bilo je neophodno pristupiti izmjeni urbanističkog projekta za što je ranije 

provedena i javna rasprava. Vijećnici su većinom glasova podržali ove izmjene, kao i njihovo provođenje. Ovom Odlukom utvrđene su granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta, kao i uređenje zelenih i slobodnih površina.
Vijećnici su dali saglasnost Općinskom načelniku za pokretanje postupka realizacije projekta “Izgradnja dvoetažne podzemne garaže – Trg Alije Izetbegovića”. Općini Stari Grad pismom namjere obratio se Harmex d.o.o. Izražavajući svoju namjeru da na lokalitetu Trg oslobođenja-Alija Izetbegović izgradi dvoetažne podzemne garaže istovremeno predlažući i određene uslove po kojima bi se ovaj projekat mogao realizovati.
Pravilnik o dodjeli sredstava iz Fonda za mobilnost mladih Općine Stari Grad je vraćen na doradu predlagaču, dok je prihvaćena informacija o vršenju inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630