Sutra 41. sjednica Općinskog vijeća


27. 6. 2016

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 41. po redu, zakazana je za sutra 28.juna, 2016. godine u Velikoj sali Općine Stari Grad u 10,00 sati. Za dnevni red 41. sjednice predloženo je:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 40. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 26. maja 2016. godine
 2. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:

I- Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

 1. Zlatar Muhidin
 2. Imamović Edin
 3. Mujezin Esad
 4. Ibrahimović Aida
 5. Hrlović Entaz
 6. Halvadžija Kenan
 7. Kamhi Delfa
 8. Prozorac Jasmina
 9. Hrnjica Samir i Smajić Azra

II- Gubitak statusa javnog dobra u općoj upotrebi:

 1. Berbić Hidajet i Bulbul Hatidža
 2. OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO

III- Ostalo:

1. Prozorac Jasmina (Zaključak o dozvoli obnove postupka) 

3. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo, uz Informaciju o proširenim nadležnostima OIK-a, u skladu sa aktuelnim propisima

4. Prijedlozi akata iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog Odluke u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije broj 63-PC Nove
Daire
b)Prijedlog saglasnosti Načelniku Općine za neposrednu dodjelu poslovnog prostora u ulici Evlije Čelebije bb
c) Prijedlog Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Bravadžiluk mali broj 5., kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji
d) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Sarači broj 3., kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji
e) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Sarači broj 5., kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji
f) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Velika avlija broj 14., kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji

5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “KVADRANT XII” - skraćeni postupak
6. Prijedlog Zaključka u vezi sa rješavanjem statusa zgrade “Feroelektro” u ulici M.M.Bašeskije broj 16
7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općinskom Načelniku za pokretanje postupka realizacije Projekta ” Izgradnja dvije podzemne garaže – Trg Alije Izetbegovića ”
8. Prijedlog Pravilnika o dodjeli sredstava iz Fonda za mobilnost mladih Općine Stari Grad Sarajevo
9. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja
10. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika

Kompletan materijal preuzmite ovdje.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630