Uvećane naknade porodiljama


26. 5. 2016

Naknade za porodilje od januara, 2017. godine za prvo i drugo novorođeno dijete iznosit će 300 KM, a za svako naredno 450 KM. Definisano je ovo u Pravilniku o načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama kojeg je na današnjoj sjednici usvojilo Općinsko vijeće Stari Grad. Naknada za porodilje, odnosno za svako novorođeno dijete sada iznosi 200 KM. U skladu sa novim Pravilnikom naknada će od 1. januara, 2017. godine biti uvećana za 100 KM.
„Svaka porodilja za prvo i drugo novorođeno dijete imat će naknadu od 300 KM, a za svako naredno iznos će biti uvećan za 50 odsto u odnosu na osnovicu, odnosno iznosit će 450 KM“, definisano je u Pravilniku.
Jedna od tačaka dnevnog reda 40. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad, koja je održana danas (26. maja, 2016. godine), bio je i Prijedlog zaključka u vezi rješavanja statusa zgrade “Feroelektro” u ulici Mula Mustafa Bašeskija broj 16. Zbog dilema pojedinih vijećnika Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad, u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, tražio je obustavu rasprave što su vijećnici prihvatili.
Jednoglasno je usvojen i Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za ulazak u pješačku zonu na užem području Općine Stari Grad Sarajevo.
Pravilnikom je propisan postupak, uslovi i ostala pitanja u vezi sa izdavanjem odobrenja odnosno kartica za ulazak vozila u pješačku zonu definiranu članom 3. Odluke o uređenju saobraćaja unutar pješačke zone na užem području Općine Stari Grad Sarajevo.
Ulazak i izlazak iz pješačke zone na užem području Općine Stari Grad Sarajevo onemogućen je saobraćajnim barijerama (potapajućim stubovima) postavljenim na slijedećim lokacijama:
- ulica Bravadžiluk (iz pravca ulice Brodac - Vijećnica);
- ulica Halači (iz pravca ulice Tabaci);
- ulica Abadžiluk (na raskrsnici sa ulicom Tabaci);
- ulica Prote Bakovića (iz pravca ulice Mula Mustafe Bašeskije);
- ulica Kundurdžiluk (iz pravca ulice Zelenih beretki);
- Trg fra Grge Matića (iz pravca ulice Mula Mustafe Bašeskije).
Ulazak u pješačku zonu dozvoljen je u vremenu od 6 do 9 sati, te u vremenu od 23 do 1sat iza ponoći svakim danom, s tim što se vozilo unutar pješačke zone može zadržati najduže 90 minuta.
Kontrola ulaska i izlaska, kao i upravljanje saobraćajnim barijerama radi se iz Centra za praćenje i nadgledanje pješačke zone smještenog u ulici Halači.
Verifikovani su mandati samostalnih vijećnika Mensuda Pekmeza, Alije Hodžića i Samira Muhića, koji su istupili iz Kluba Stranke SBB, te Hilme Kovača, koji je istupio iz Kluba stranke SDP.
Prijedlog odluke o otpisu nenaplativih potraživanja nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen, dok su Informacija o provođenju Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji i Izvještaj o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica i objava rezultata izbora primljeni k znanju.
Jednoglasno je podržan i Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Općine Stari Grad Sarajevo i Općine Mehmedžik - Sjeverni Kipar.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630