Sutra 39. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


25. 4. 2016

Sutra, 26. aprila, 2016. godine, bit će održana 39. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine Stari Grad, početak je u 10,00 sati, a najavljen je sljedeći dnevni red:


1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 38. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 29. marta 2016. godine
2. Izbor i imenovanje:
a) Prijedlog Rješenja o imenovanju pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za finansije i budžet
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo
3. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I- Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. KARKELJA MIRALEM
2. MILIĆ SALKO
3. KORO AHMED
4. KURTANOVIĆ ZAHIT
5. VARAKI ŠEFČET
6. SERDAREVIĆ AKIF I MUSTAFA
II – Ostalo
1. SMAILHODŽIĆ HAMDIJA (Prijedlog Rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)
2. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Grada Sarajeva sa Prijedlogom Zaključka;
4. Prijedlozi akata iz oblasti finansija
a) Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01- - 31.03.2016. godine
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama - Rebalansu Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo
7. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja
8. Prijedlozi akata iz oblasti poslovnih prostora:
I Prijedlozi za dodjelu poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Bistrik broj 4, Kaljić Nermini
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije broj 33, Palo Seadu
c) Prijedlog Saglasnosti Općinskom Načelniku za neposrednu dodjelu – prijenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Bravadžiluk broj 17, Mulaosmanović Nergisi
II Prijedlozi za poslovno-tehničku saradnju
a) Prijedlog Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Ferhadija broj 39. kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Hamzagić Almira
b) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici M.Ć.Ćatića broj 9. kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Solaković Emira
c) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Štrosmajerova broj 8. kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Muratspahić Zulić Aide
d) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Zelenih beretki bb, Gazihusrevbegov bezistan broj PP 44, kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Hadžimuratović Kenana
e) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije broj 14. kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Dinarević Nazifa
f) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Bakarevića broj 6. kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Buljubašić Adisa
g) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Štrosmajerova broj 1. kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca “Basket” d.o.o
9. Prijedlog Odluke o postupanju sa prinudno uklonjenim i zaplijenjenim pokretnim stvarima i drugim predmetima sa javnih površina
10. Prijedlog Odluke o uređenju saobraćaja unutar pješačke zone na užem području Općine Stari Grad Sarajevo
11. Prijedlog Sporazuma o vansudskoj nagodbi
12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Općine Stari Grad Sarajevo i Općine 12 Grada Teherana – Islamska Republika Iran
13. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu
14. Informacija o utvrđenom Programu za obilježavanje Dana Općine Stari Grad Sarajevo
15. Informacija o izboru kandidata – korisnika Općinske stipendije, u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju nadarenih učenika i studenata
16. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika
Materijal za sjednicu preuzmite ovdje.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630