Sutra 38. sjednica Općinskog vijeća


28. 3. 2016

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad održat će se sutra u 10,00 sati u Velikoj sali Općine. Za dnevni red 38. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predložene su 22 tačke.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu sa 37. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 25. februara, 2016. godine
2. Verifikacija mandata samostalne vijećnice Lamije Silajdžić
3. Izbor i imenovanje:
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za priznanja Općine Stari Grad Sarajevo
b) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za privredni razvoj, zanatstvo, turizam i međunarodnu ekonomsku saradnju
4. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I- Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Salih Karačić
2. Mustafa Buča
3. Idriz Mamić
4. Safet Piljak
5. Ibrahim Kadrić
6. Hasija Busuladžić i Latifa Jašarević
II – Ostalo
1. “ENERGOPETROL d.d. Sarajevo (izmjena pravosnažnog rješenja)
2. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo
5. Prijedlozi akata iz oblasti finansija:
a) Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
b) Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih (računovodstvenih izvještaja) - završnog računa Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu
6. Prijedlog odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2016. godinu
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2016. godinu
8. Prijedlog odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente na području Općine Stari Grad sarajevo za 2016. godinu
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo
10. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica
11. Prijedlog odluke o postupanju sa prinudno uklonjenim i zaplijenjenim pokretnim stvarima i drugim predmetima sa javnih površina
12. Prijedlog odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Urbanističkog projekta “Kvadrant XII”
13. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora
14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na ponuđeni tekst Zakona o komunalnoj čistoći i Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima
15. Prijedlog zaključka o aktivnostima na otvaranju “Muzeja ratnog djetinjstva”
16. Prijedlog zaključka o pokretanju aktivnosti za imenovanje ulice po Feridu i Goranu Čengiću
17. Prijedlog zaključka o postavljanju spomen - ploče “Indexima”
18. Prijedlog zaključka o davanju podrške za kandidaturu Projekta Ars Aevi “Umjetnost epohe” za Nobelovu nagradu za mir u 2018. godini
19. Prijedlog rezolucije o zaštiti prava na lokalnu samoupravu Općine Stari Grad Sarajevo
20. Izvještaj o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
21. Informacija o izboru kandidata - korisnika Općinske stipendije u skladu sa pravilnikom o stipendiranju djece šehida, poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca
22. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630