Stavljeni van snage sporazumi sa bivšim suvlasnikom tzv. Feroelektra


25. 2. 2016

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, vijećnici su izglasali stavljanje van snage zaključaka kojim su regulisana prava i obaveze Općine Stari Grad Sarajevo i Zlatka Krainovića radi rekonstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 16, tzv. Feroelektro. Razlog za donošenje ovog zaključka je promjena nosioca prava vlasništva suvlasničkog dijela, a to je preduslov da Općina dalje dogovara sa suvlasnikom rješavanje ovog objekta. Ovi zaključci su doneseni 2014. godine, a Općinsko vijeće ovlastilo je načelnika da potpiše predmetni Ugovor, kao i aneks ugovora koji definišu navedeno. Kako je Zlatko Krainović, nakon potpisivanja Ugovora i Anexa ugovora, prodao svoj suvlasnički dio nekretnine, te se na istoj nekretnini uknjižio novi vlasnik, kupac KOL d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo, navedene zaključke Općinskog vijeća trebalo je staviti van snage. Također, načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić podsjetio je vijećnike na kompletnu genezu rješavanja problema ovog ruševnog objekta, koji traje od 1995. godine, od kada su sa Krainovićem vođeni pregovori i pojasnio sve donesene zaključke. Nakon što je Krainović prodao svoj dio nekretnine pomenutoj firmi, Općina je i dalje ostala vlasnik 65% objekta, a preostalih 35% vlasništvo je firme Kol d.o.o. Načelnik je, obraćajući se vijećnicima, kazao da će o daljnoj sudbini objekta Feroelektro odlučivati upravo oni, i to već na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, kada će se opredijeliti o načinu rješavanja.

Pored ostalog, Općinsko vijeće Stari Grad danas je donijelo preporuku kojom se prolongira za 30 dana realizacija odluke Vijeća o iseljenju poslovnog prostora u ulici Štrosmajerova, a bivši radnici Sarajevotekstila do tada trebaju riješiti svoja statusna pitanja u vezi sa neplaćanjem obaveza vlasnika Sarajevotekstila prema njima. Kako je sjednici prisustvovao veći broj bivših radnika ove firme, pojašnjeno im je da Općina Stari Grad nije nadležna za rješavanje njihovih problema sa vlasnikom firme, ali im se na ovaj način izlazi u susret i prolongira rok iseljenja.

Općinsko vijeće je danas usvojilo prijedlog odluke o formiranju Organizacionog odbora za obilježavanje 02. maja Dana Općine Stari Grad, uz zaključak da program obilježavanja može trajati najviše deset dana. Također, usvojen je i Nacrt odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo i upućen u javnu raspravu koja će trajati deset dana.
Na početku sjednice vijećnik Jasmin Parla obavijestio je Vijeće da istupa iz Kluba stranke SBB i ubuduće djeluje kao samostalni vijećnik, te mu je mandat verifikovan, a nedugo nakon toga i vijećnica Lamija Silajdžić obavijestila je Vijeće da istupa iz Kluba stranke SDA i djeluje samostalno.
Prihvaćeni su izvještaji o radu radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad za 2015. godinu i o radu Drugostepene stručne komisije Općine Stari Grad, kao i informacije o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na prvom polugodištu u školskoj 2015/2016. godini i o provođenju Strategije razvoja Općine Stari Grad.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630