Sutra 37. sjednice Općinskog vijeća


24. 2. 2016

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad održat će se sutra, 25. februara, 2016. godine u 10,00 sati u Velikoj sali Općine. Za dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 15 tačaka.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu sa 36. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 28. januara, 2016. godine
2. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa:
I- Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Salih Crnčalo
2. Dževad Kalajdžisalihović
3. Bajro Ðonko
II – Ostalo
1. Općinsko pravobranilaštvo
- Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Bistrik broj 7
3. Prijedlog odluke o formiranju Organizacionog odbora za obilježavanje 2. maja Dana Općine Stari Grad Sarajevo
4. Nacrt odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo
5. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica
6. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskija broj 28, Udruženju majki “Brižne ruke”
b) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Trg fra Grge Martića broj 2/2, UG “Kultura sjećanja”
c) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Bravadžiluk broj 10, Huseinović Suadu
d) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Ćumurija broj 6, Denisu Stojniću
e) Prijedlog odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Bakarevića broj 6, kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Buljubašić Adisa
f) Prijedlog odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije broj 14 kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Dinarević Nazif
g) Prijedlog odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Gazi Husrev-begov bezistan PP broj 44 kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Hadžimuratović Kenana
h) Prijedlog odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici M.Ć.Ćatića broj 9. kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, zakupca Solaković Emira
7. Prijedlog odluke o korištenju naziva Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu Udruženja “Savez boračkih udruženja ABNOR-a Općine Stari Grad Sarajevo”
8. Prijedlozi akata iz oblasti nenaplativih potraživanja:
a) Prijedlog odluka o otpisu nenaplativih potraživanja - Udruženje filmskih radnika BiH
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora (sporazuma) o sponzorstvu između Općine Stari Grad Sarajevo i udruženja filmskih radnika BiH
9. Prijedlog zaključka o o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o zajedničkoj finansijskoj podršci za rad i implementaciju aktivnosti JU “Kamerni teatar 55”
10. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo broj:02-49-158/14 od 01.04.2014.godine i broj: 02-49-583/14 od 29.12.2014.
11. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu
12. Izvještaj o radu Drugostepene stručne komisije Općine Stari Grad Sarajevo
13. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na prvom polugodištu u školskoj 2015/2016. godini
14. Informacija o provođenju Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo
15. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630