Općinsko vijeće jednoglasno podržalo gradnju podzemne garaže


28. 1. 2016

Na 36. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj danas (28.januara), jednoglasno je usvojena Odluka o realizaciji kapitalnih projekata iz sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora za izgradnje podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića.
U ovom trenutku na računu gdje se vode sredstva ostvarena prodajom poslovnih prostora nalazi se ukupno 4.366.807,00KM, a najveći dio tih sredstava ostavaren je prodajom poslovnih prostora Velefarmacije, krajem prošle godine. Tačna vrijednost investicije gradnje podzemne garaže bit će poznata po provođenju tenderske procedure, te je najavljena mogućnost kreditnog zaduživanja Općine Stari Grad za preostali potrebni iznos. Prema ranijim predviđanjima kreditnim zaduženjem bi se obezbijedila nedostajuća finansijska sredstva u iznosu od dva miliona konvertibilnih maraka.
Projekat izgradnje podzemne garaže je finansijski samoodrživ i osigurava povrat uloženih sredstava.
Danas je usvojen i Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad. Ovom Odlukom prvo se reguliše postupak dodjele u zakup poslovnih prostora, a potom visina i način plaćanja zakupnine, zatim prava i obaveze ugovornih strana, prestanak ugovora o zakupu, posebne odredbe-lično ulaganje zakupaca, registar poslovnih zgrada i prostora, raspored poslovnih djelatnosti i


kaznene odredbe. Jedna od izmjena je i da se utvrđuje položaj poslovnih prostora koji se nalaze u ulici u jednoj kategoriji, a ulaz im je iz ulice iz druge kategorije. Pa, tako na primjer, poslovnim prostorima koji se po popisnom krugu zgrade, vode u poprečnim ulicama, a kod kojih je ulaz u prostor iz ulice Ferhadija, smatra se da se nalaze u ulici Ferhadija.
Dio ulice Mula Mustafe Bašeskije (od Baščaršije poprečnom linijom iz pravca Baščaršija do Katedrale) prebačen je iz C kategorije u D kategoriju. Također, zaključeno je da se u užem zaštićenom području Baščaršije ne može obavljati djelatnost “igre na sreću-kladionice”, te ostavljen rok od šest mjeseci postojećim korisnicima ovakvih prostora da prilagode djelatnost.

U obrazloženju ove odluke navodi se da će njenom primjenom doći će do povećanja prihoda ostvarenih po osnovu zakupa od približno 840.000 KM na godišnjem nivou.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu Općinskog vijeća Stari Grad za 2015. godinu i usvojilo Program rada za 2016. godinu.
Načelnik Ibrahim Hadžibajrić imenovan je investicionim menadžerom za 2016. godinu, te usvojena Politik ainvestiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Stari Grad za 2016. godinu.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630