Budžet Općine Stari Grad za 2015. godinu 17.463.000 KM


30. 12. 2014

Prijedlog budžeta Općine Stari Grad za 2015. godinu, u iznosu od 17.463.000 KM, usvojen je na 24. sjednici Općinskog vijeća, nakon što je predlagač usvojio određene amandmane Klubova stranaka SDA, SDP, Naše stranke i samostalnog vijećnika Nihada Čolpe.Usvajanju budžeta prethodilo je usvajanje zaključka prema kojem će Općinsko vijeće na narednoj sjednici pristupiti izglasavanju izmjena Odluke o prodaji poslovnih prostora što će onda otvoriti mogućnost da se usvoji Odluka o utrošku sredstava iz namjenskih sredstava za realizaciju dva projekta. Na taj način bit će moguće obezbjediti sredstva za rekonstrukciju Baščaršijskog trga i izgradnju novih dućana na Baščaršiji kroz projekat “Halvadžiluk”. Ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, rekonstrukcija Baščaršijskog trga mogla bi početi u martu.
Program rada načelnika Općine za 2015. godini vijećnici su jednoglasno prihvatili, nakon što je predlagač dao pojašnjenja u vezi realizacije četiri razvojna projekta kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj. Ukoliko sredstva budu odobrena, gradit će se javna garaža u Šahinagića ulici, sportska dvorana uz OŠ”Edhem Mulabdić”, 'utopljavanje' zgrade Općine i nadogradnja objekta Doma zdravlja Stari Grad, a za što će Vijeće morati dati saglasnost.
Utvrđen je i Nacrt programa rada Općinskog vijeća, sa zaključkom da će javna rasprava trajati 15 dana, a subjekti javne rasprave Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, Načelnik Općine, Pravobranilaštvo, službe, građani i savjeti mjesnih zajednica.
Većinom glasova usvojen je i Zaključak o poništenju odluke o izmjenama i dopunama odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području Općine i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o privremenom zauzimanju javnih površinana području Općine Stari Grad Sarajevo uz predloženi amandman.
Na jučersšnjoj sjednici vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Stari Grad ima pravo raspolaganja, Prijedlog odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za finansiranje rada boračkih udruženja, kao i Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja turizma u Općini Stari Grad Sarajevo za period 2015/2019. godina.
Uputili su u petnaestodnevnu javnu raspravu i Nacrt odluke o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad Sarajevo uz zaključak da će učenici javne rasprave biti Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, Načelnik Općine, službe, građani i savjeti mjesnih zajednica. Također, usvojeni su i prijedlozi zaključka u vezi sa objektom u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 16 (“Feroelektro”) i o stavljanju van snage zaključka Općinskog vijeća broj: 02-49-314/14 od 24. juna, 2014. godine, te Prijedlog lokalnog akcionog plana za implementaciju UN rezolucije 1325 u Općini Stari Grad Sarajevo za 2014/2015. godinu.
Primljene su k znanju i informacije o stanju prostorno-planske dokumentacije za područje Općine, o provođenju odluke iz oblasti urbanizma, o aktuelnim pitanjima iz oblasti socijalne zaštite, te o stanju komunalne čistoće na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630