Održana 20. sjednica Općinskog vijeća


17. 9. 2014

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Stari Grad održana je jučer (16. septembra), a umjesto najavljenih devet, imala je 12 tačaka dnevnog reda, uz dodavanje četiri prijedloga odluka za koje su vijećnici procijenili da se o njima treba odlučivati po hitnoj proceduri i izbacivanje, odnosno vraćanje na doradu Prijedloga odluke o rasporedu poslovnih djelatnosti.
Općinsko vijeće Stari Grad odlučilo je da se po hitnom postupku raspravlja o prijedlozima odluka o: izmjeni i dopuni odluke o prodaji i dodjeli stanova, o korištenju i uslovima iznajmljivanja Velike sale, o dodjeli prostorija za rad Klubova vijećnika i o načinu korištenja općinske garaže, platoa i parkinga Kvadranta XII.
Vijeće je odlučilo da ne razmatra po hitnom postupku prijedlog odluke o privremenom prenosu i korištenju sredstava (550.000 KM) koja se nalaze na posebnom namjenskom transakcijskom računu Općine Stari Grad. Predlagač, općinski načelnik, želio je uvrstiti ovu odluku u dnevni red kako bi se nastavilo sa realizacijom projekta rekonstrukcije Baščaršijskog trga. Prema Protokolu o saradnji, potpisanom sa turskom razvojnom agencijom TIKA – predstavništvo za BiH, projekat rekonstrukcije vrijedan oko 1 milion KM, finansirat će u jednakim omjerima Općina Osman Gazi iz Burse i Općina Stari Grad. TIKA je implementator projekta i provest će tendersku proceduru izbora izvođača, ali tek nakon što sredstva budu prebačena na njihov račun.
“Nestavljanje ove odluke na dnevni red jučerašnje sjednice dovodi u pitanje kompletan projekat rekonstrukcije Baščaršijskog trga,” kazao je načelnik Hadžibajrić.
O razlozima za neuvrštavanje ove odluke na dnevni red jučerašnje sjednice, predsjedavajući Općinskog vijeća Vedran Dodik kaže da je Vijeće postupilo u skladu sa Poslovnikom o radu i da je ovo pitanje trebalo riješiti na drugi način, odnosno rebalansom budžeta.
“Važećim budžetom nisu planirana ova sredstva i trebalo ih je planirati rebalansom. Interes građana, uključujući i nas koji ih predstavljamo, je da se uradi rekonstrukcija Baščaršijskog trga, ali poštujući zakone, posebno imajući u vidu da je Baščaršija proglašena nacionalnim spomenikom i da je prije početka bilo kakvih radova potrebno dobiti saglasnosti od nadležnih organa,” kaže Dodik. Vijećnici su zatražili dostavu opisa idejnog rješenja projekta i mišljenja svih nadležnih institucija.

Ostale odluke koje su jučer, po hitnoj proceduri, uvrštene na dnevni red sjednice, usvojene su. Usvojenim odlukama, izdavanje i upravljanje Velikom salom, prelazi u nadležnost Općinskog vijeća, te se reguliše ko ima pravo i pod kojim uslovima koristiti garažne i parking prostore Općine. Također, Vijeće će ubuduće odlučivati o dodjeli i prodaji općinskih stanova.
Odlukom Centralne izborne komisije, a na vlastiti zahtjev, prestao je mandat vijećnika Alije Begića (LDS) u Općinskom vijeću Stari Grad, a verifikovan je mandat novom vijećniku Faruku Begiću (LDS), koji je jučer položio zakletvu. Također, verifikovani su mandati samostalnih vijećnika Amele Avdić, Harisa Hrve i Nihada Čolpe, koji su istupili iz Kluba vijećnika Socijelademokratske unije, čime je prestalo djelovanje ove stranke u Općinskom vijeću Stari Grad.
Općinsko vijeće nije na jučerašnjoj sjednici prihvatilo Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad za period od 01.01-30.06.2014. godine.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630