Kolegij Općinskog vijeća rasporedit će sredstva ugroženim u poplavama


25. 6. 2014

Na jučer održanoj 19. sjednici Općinskog vijeća Stari Grada odlučeno je da se stavlja van snage odluka sa prethodne sjednice o preusmjeravanju 100.000 KM namijenjenih za realizaciju i sufinansiranje projekata iz oblasti samozapošljavanja u “Fond za pomoć poplavljenim područjima”. Umjesto toga, vijećnici su zadužili Opštinski štab civilne zaštite da donese odluku o izdvajanju 100.000 KM iz sredstava Civilne zaštite, a na ime pomoći poplavljenim područjima u BiH. Također, Vijeće je ovlastilo Kolegij Općinskog vijeća da izvrši raspodjelu datih sredstava po prijedlozima Klubova vijećnika. Prijedloge Klubova vijećnika možete pogledati ovdje, uz napomenu da spisak nije konačan.
Prilokom rasprave o ovoj tački, vijećnici su zatražili i informaciju o količinama, kao i finansijskoj vrijednosti, pomoći koju su poplavljenim područjima uputile pobratimske općine iz Republike Turske. Načelnik Hadžibajrić je informisao vijećnike da ta pomoć, koja je bila u vidu namještaja, hrane, odjeće, obuće, higijenskih sredstava, prevazilazi iznos od 1 miliona KM.
Općinsko vijeće je utvrdilo nacrt Odluke o rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad, uz zaključak da se upućuje u javnu raspravu koja će trajati 60 dana, a sam nacrt Odluke bit će objavljen i na općinskog web stranici.
Poslovni prostor u ulici Štrosmajerova broj 1/II, površine 9.05 m2, jučer je dodijeljen u zakup Udruženju maloljetnih boraca Armije BiH Općine Stari Grad.
Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora nije dobio potrebnu većinu.
Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća održanoj u novembru prošle godine donesen je zaključak o formiranju radnog tijela za pripremu dokumentacije i propisa u cilju osnivanja JP “Turistički centar Stari Grad Sarajevo”. Na jučerašnjoj sjednici usvojen je prijedlog Rješenja kojim su za članove ovog tijela imenuju: Ibrahim Hadžibajrić, Aida Bajramović, Alma Šipilović, Irfan Čengić, Vedran Grebo, Amila Olovčić, Alma Jašarević, Armis Mašić i Lejla Karović.

Općina Stari Grad je u prethodnom periodu primila veliki broj molbi korisnika slobodnostojećih ljetnih bašti, kao i korisnika pripadajućih bašti (stolovi ispred ugostiteljskih radnji) kojima traže umanjenje naknade za privremeno korištenje javnih površina za mjesece april i maj zbog izuzetno loših vremenskih uslova i padavina koje su uticale na obavljanje njihove djelatnosti. Predloženo je da im se za taj period naknade umanje za 50%.
Općinsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Zaključka o regulisanju naknade za privremeno korištenje javnih površina zbog mišljenja da, prema postojećoj Odluci, nema osnova za umanjenje i da nepovoljne vremenske prilike ne mogu biti razlog za to. Umjesto toga, Vijeće je donijelo zaključak da se za narednu sjednicu pripremi izmjena i dopuna Odluke o privremenom korištenju javnih površina, te da se u tekst Odluke ugrade odgovarajuća rješenja u pogledu korištenja javnih površina prilikom elementarnih nepogoda.
Na 19. sjednici su prihvaćeni Izvještaj o procjeni štete nastale na području Općine Stari Grad, a koja je prouzrokovana posljednjom vremenskom nepogodom-poplavom, te Informacija o provođenju Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neporfitnih organizacija po LOD metodologiji.
Vijećnici Nihad Čolpa i Haris Hrvo najavili su da napuštaju Klub vijećnika Socijaldemokratske unije i nastavljaju djelovati u Vijeću kao samostalni vijećnici.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630