Danas sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


24. 6. 2014

Junska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana danas u Velikoj sali s početkom u 14 sati. Za dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 11 tačaka.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 18. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 29. maja, 2014.godine;
2. Prijedlozi odluka o raspodjeli finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći ugroženim područjima (poplave i klizišta);
3. Nacrt odluke o rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo;
4. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Štrosmajerova broj 1/II;
5. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora;
6. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Radnog tijela za pripremu dokumentacije i
propisa u cilju osnivanja JP “Turistički centar Stari Grad Sarajevo”;
7. Prijedlog zaključka o regulisanju naknade za privremeno korištenje javnih površina;
8. Izvještaj o procjeni štete nastale na području Općine Stari Grad Sarajevo, a koja je prouzrokovana posljednjom vremenskom nepogodom-poplavom;
9. Informacija o provođenju Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji;
10. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I. Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu;
1. Kenan Pecar
2. Afan i Irfan Kalabić
3. Adila i Muhamed Solo
4. Mirzet Aganović
5. Haris Mehmedagić
II. Ponuda
1. Medžlis Islamske Zajednice
2. Fuad i Ibrahim Zubetljak
3. Fuad Zubetljak
4. Fuad Zubetljak
5. Zehra Zildžić
III. Ostalo
1. Kemal Omerbegović (obnova postupka)
2. Amira Bahto (dopunsko rješenje)
3. Mirko Jaranović, Tomislav i Hrvoje Kotnik (odbija se rješenje za utvrđivanje
prava vlasništva)
4. Mirza Vrcić (Zaključak o ispravci greške u rješenju)
5. Muhamed i Rifat Šehović (ostavlja se na snazi pravosnažno rješenje)
11. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630