Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


25. 4. 2014

Na jučerašnjoj 17. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad sa 17 za, osam protiv i četiri suzdržana glasa usvojena je Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora kojom se zakupcima smanjuju kirije, što će uveliko uticati na ionako mali budžet za 2015. godinu. Odluku kojom će Općina Stari Grad biti oštećena za skoro dva miliona maraka godišnje predložili su vijećnici SDP-a i SDA-a. Iako je načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić, pravobranioc Općine Suada Hadžić, pomoćnik načelnika za privredu Alija Kamber i Komisija za poslovne prostore naglasili i decidno pojasnili da će se usvajanje ove odluke negativno odraziti na kompletan budžet, a time i na realizaciju mnogobrojnih projekta, vijećnici SDA i SDP su insistirali i podržali pomenutu odluku, tako da je i većinski usvojena. “Ovo će se negativno odraziti na sve, na izdvajanje za borce, socijalno ugrožene kategorije, studente i učenike, te na niz projekata od značaja za građane”, istakao je Hadžibajrić. Dodao je kako su ovakvi i slični problemi u Vijeću počeli još 2012. godine, kada je promijenio političku partiju i da to traje i do danas.
“Poštenije je da kažete: “Da se ova Odluka donosi zbog Vas načelniče, jer mi želimo da ova Općina na čijem ste Vi čelu bude neuspješna”. Smtram da je to puno korektnije i poštenije nego na ovaj podmukli način na koji se Vi ponašate. Izađite slobodno i kažete, to je poštenije”, kazao je na jučerašnjem Vijeću načelnik Hadžibajrić.
Vijećnik Irfan Čengić rekao je da se umanjenje neće odraziti na plaće uposlenika i službenika Općine, već samo na marginalne stvari, što je izazvalo burnu reakciju. Na kraju diskusije usvojili su Odluku o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora sa odgođenom primjenom, te da se ona uklopi u Nacrt budžeta za 2015. godinu.
Usvojeni su i prijedlozi odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo, o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta - rente za područje Općine Stari Grad Sarajevo za 2014.godinu, te o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko
građevinsko zemljište za 2014. godinu.
Primljenju su k znanju i informacije o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period od 01. januara, 2014. do 31. marta, 2014. godine, te o Programu obilježavanja “Dana Općine Stari Grad Sarajevo 2014”.
Na jučerašnjoj sjednici vijećnik Ahmed Mašić istupio je iz kluba vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu i najavio da će ubuduće nastupati kao samostalni vijećnik.
Usvojen je i Prijedlog Strategije lokalnog razvoja Općine Stari Grad Sarajevo 2014/2018. godine

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630