U četvrtak 17. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


22. 4. 2014

Aprilska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u četvrtak (24. aprila, 2014. godine) u Velikoj sali s početkom u 14,00 sati. Za dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 12 tačaka.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika o radu sa 16. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 31. marta, 2014. godine;
 2. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo, po Javnom pozivu;
 3. Informacija o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period od 01. januara, 2014. do 31. marta, 2014. godine;
 4. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
 5. Prijedlog odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta - rente za područje Općine Stari Grad Sarajevo za 2014.godinu;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2014. godinu;
 7. Informacija - ”Zgrada Velefarmacija” sa prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Strategije lokalnog razvoja Općine Stari Grad Sarajevo 2014/2018. godine;
 9. Informacija o “Programu obilježavanja dana Općine Stari Grad Sarajevo 25. april/10. maj 2014. godine”;
 10. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, broj: 02-49-289/09 od 27. maja, 2009. godine;
 11. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;

I - Utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu

1. Abid Bilić
2. Adisa Medić-Karić
3. Nermina Nukić


II - PONUDA


1. Muhamed Ljubović


III – OSTALO


1. Izudin Baličević (izmjena rješenja)

12.Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika;

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630