U četvrtak 15. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


25. 2. 2014

Februarska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u četvrtak (27. februara, 2014. godine) u Velikoj sali s početkom u 14,00 sati. Za dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je devetnaest tačaka

DNEVNI RED


1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 14. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 3.
februara 2014. godine;
2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2014. godinu;
3. Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
4. Izbor i imenovanje:
a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja penzionera i
penzionerskog standarda,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za
poslovne prostore,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo;
d) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo;
5. Prijedlog Odluke o zastavi i grbu Općine Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Odluke o davanju predhodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju
kapitalnog projekta Općine Stari Grad Sarajevo;
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće i naknade nosilaca funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika
Općine Stari Grad Sarajevo;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učešću u finansiranju rada klubova vijećnika
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji poslovnih prostora zakupcima
10. Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja IS “e-vijeće” u Općinskom vijeću i radnim tijelima
Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
11. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo;
12. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
13. Izvještaj o radu Drugostepene stručne komisije Općine Stari Grad Sarajevo ;
14. Informacija o aktivnostima Radne grupe na rješavanju statusa zgrade “Feroelektro” u ulici
M.M. Bašeskije.
15. Informacija o izboru kandidata – korisnika Općinske stipendije u skladu sa Pravilnikom o
stipendiranju nadarenih učenika i studenata za školsku /akademsku 2013/2014 godinu;
16. Informacija o postignutom uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola na kraju
prvog plugodišta školske 2013/2014. godine;

17. Informacija o dodjeli stipendija djeci šehida, odnosno poginulih boraca, RVI i demobilisanih
boraca za školsku 2013/2014. Godinu.
18. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;

I - Utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu

1. Šemsudin Delimustafić
2. Mirsad i Senad Dautović
3. Nusret Popović
4. Zijad i Rešad Hrelja
5. Amina Bahto
6. Vrhbosanska Nadbiskupija

II- Ponuda

1. Zahida Hukara
2. Aida, Razija i Amira Ljubović
3. Muhamed i Rešad Ljubović
4. Arifa Ljubović
5. Anela Mujanović-Durmišević


III-Ostalo

1. Huso Skenderagić
2. Sabrija Lulo
3. Sead Bublin
4.PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRÐIVANJU JAVNOG INTERESA

19. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika;
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630