Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


04. 2. 2014

Održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, na čiji je Dnevni red pred sami početak uvrštena i tačka Nacrt pravilnika o načinu korištenja IS “e/vijeće u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad”. Ova tačka upućena je u petnaestodnevnu javnu raspravu, čiji će subjekti biti klubovi političkih stranaka. Općinsko vijeće je sa 22 glasa za, tri protiv i šest suzdržanih usvojilo i Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2014. godinu, a javna rasprava trajat će 15 dana.
Na 14. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad održanoj 03. februara, 2014. godine jednoglasno su usvojene odluke iz oblasti finansija koje se odnose na imenovanje investicionog menadžera Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu i politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu.
Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije razvoja turizma Općine Stari Grad nije dobila potrebnu većinu, dok je jednoglasno usvojen Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo.
Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o upotrebi znakovnog jezika u Općini Stari Grad Sarajevo, kojim će se gluhonijemima osigurati tumači. Tačka dnevnog reda bio je i Prijedlog odluke o zastavi i grbu Općine Stari Grad, koji je pretočen u Nacrt odluke, a javna raprava će trajati 15 dana. Na jučerašnjoj sjednici Općinski vijećnici usvojili su i Nacrt Strategije lokalnog razvoja Općine Stari Grad Sarajevo 2014/2018. godina, a javna raprava će trajati 30 dana.
Usvojen je i Prijedlog pravilnika o utvrđivanju kriterija za formiranje liste korisnika sredstava za
poboljšanje stambenih potreba određenih kategorija lica, te Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta.
Primljene su k znanju i informacija o stanju prostorno - planske dokumentacije za područje Općine Stari Grad Sarajevo, te informacija - aktivnosti u vezi sa rješavanjem statusa objekta u ulici Mula Mustafe Bašeskije 16. (tzv. objekat Feroelektro).

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630