Asfaltirana Ulica Sedrenik mali


22. 11. 2011

Završena je rekonstrukcija click="window.open(this.href,'','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=800,height=600,status'); return false">Ulice Sedrenik mali u starogradskom naselju Sedrenik.
Rekonstrukcija Ulice Sedrenik mali počela je u ponedjeljak (14. novembra). Ulica je asfaltirana u dužini od 170 metara, odnosno od broja četiri do 45.
Postojeći asfalt u ovoj ulici bio je u lošem stanju, pa je rekonstrukcija podrazumijevala skidanje starog asfalta i tampona, postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera, te asfaltiranje ulice.
„Stari, oštećeni asfalt je uklonjen. Postavljena je nova tamponska podloga i šahtovi i šiberi su izdignuti na potrebnu visinu. Ulica je presvučena novim asfaltom“, pojasnio je Smajo Omeragić iz Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
Izviđač radova bilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“, a projekat je sa oko 80.000 KM finansirala Općina Stari Grad.
Ulica Sedrenik mali u cijelosti će biti asfaltirana, odnosno i dio ove ulice koji se nalazi na teritoriji Općine Centar. Ova Općina će također sa oko 80.000 KM finansirati rekonstrukciju dijela Ulice Sedrenik mali, koja se nalazi na njenoj teritoriji.


Dinamika radova: 

 

 

 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630