Asfaltiran put u naselju Obhodža


10. 11. 2011

Završeno je asfaltiranje puta između novog mosta na Mošćanici i džamije na Obhodži.
Radovi u ovoj ulici počeli su krajem septembra, a urađen je široki otkop zemljišnog materijala, otkop materijala u stijeni i ugradnja sloja tampona sa nabijanjem. Pored toga izrađeni su prokopi za odvodi oborinskih voda, te drenaža i cijevni propust na putu.
„S obzirom da je teren bio stjenovit urađen je proboj trase tj., široki otkop na čitavoj dužini puta. Izvedeni su radovi na izradi nasipa, dijelom od materijala iz trase, a dijelom s dovozom iz pozajmišta od probranog materijala. Urađen je betonski cjevasti propust, položena drenažna cijev od mosta do propusta, te iskopan kanal za drenažne cijevi. Nakon toga urađeno je asfaltiranje puta u dužini od 250 metara,“ pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
Da bi radovi bili okončani preostalo je još uređenje puta tj. postavljanje sigurnosne betonske ograde i uređenje kosina.
Ukupna vrijednost projekta je 93.244 KM, a finansira ga Općina Stari Grad.
Izvođač radova je firma „Bosman“ iz Sarajeva.
 

Dinamika radova:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630