Novi rukohvati pored Osnovne škole „Saburina“


10. 11. 2011

Postavljena je nova rukohvatna ograda na ulazu u Osnovnu školu „Saburina“. Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad postavljena je najnovija pocinčana rukohvatna ograda s boljom antikorozivnom zaštitom u dužini od 20 metara. Ograda je postavljena na zahtjev školskog odbora Osnovne škole „Saburina“ i Mjesne zajednice Sumbuluša.
„Zahvaljujem se Općini Stari Grad na brzoj intervenciji i na postavljanju ove ograde. Ovim je povećana sigurnost svih učenika ali i riješen problem odvoza otpada ispred naše škole“, kazao je Avdija Hasanbegović, direktor Osnovne škole „Saburina“
Realizaciju projekta u iznosu od oko 1.400 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bila je firma „Fadž Company“.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630