Novi rukohvati u Ulici Hošin brijeg


20. 9. 2011

Stanovnici Mjesne zajenice Hrid-Jarčedoli dobili su novu rukohvatnu ogradu u Ulici Hošin brijeg.
„Postavljena je nova pocinčana rukohvatna ograda s boljom antikorozivnom zaštitom
dužine 15 metara, čime je olakšano kretanje građana, a najviše starijih osoba i djece“ pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije. U sklopu ovog projekta do sada su postavljeni rukohvati na šest lokacija, a preostalo je još na četiri.
Postavljanje rukohvata na svih deset lokacija u Starom Gradu koštat će 25.903,80 KM. Ovaj projekat finansira Općina Stari Grad. Izvođač radova je Fadž Company.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630