Završena sanacija ulica na Sedreniku


13. 9. 2011

Sanacija kolovoznih oštećenja i udarnih rupa u ulicama Sedrenik mali, krak Vatrići i dijela Ulice Sedrenik od trafostanice do Pekmezove krivine je završena.
Kako su nam pojasnili u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad sanirane su ulice koje su oštećene tokom izgradnje Hidroflex stanice Grdonj.
„U toku izgradnje hidroflex postrojenja postavljeno je 1.670 metara distributivne mreže, čime su ulice poprilično oštećene. Zbog toga je bila potrebna hitna sanacija kolovoznih oštećenja u ovim ulicama“, pojasnili su u Službi.
Izvođač radova je KJKP „Rad“, a Općina Stari Grad je za ove radove izdvojila 70.000 KM.
Podsjećamo, radovi na izgradnji Hidroflex stanice Grdonj s pripadajućom vodovodnom mrežom su završeni sredinom marta 2011. godine.

Postavljeno je 1.670 metara distributivne mreže, montirano hidrofleks postrojenje i pumpa u rezervoar, te osigurani priključci za 58 domaćinstava na distributivnu mrežu.
Ukupna vrijednost radova bila je 322.067,53 KM. Izvođač radova bilo je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.


 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630