Sanirano stepenište u Ulici Abdesthana


06. 9. 2011

 

Sanirano je kameno stepenište u Ulici Abdesthana u starogradskoj Mjesnoj zajednici Kovači. Popravka je podrazumijevala sanaciju gazišta koje je bilo neravnomjerne širine i visine. U sklopu sanacije stepeništa popravljen je ofarban postojeći rukohvat.
Ovo stepenište je izuzetno frekventno i građani ga vrlo često koriste, zbog čega se Općina Stari Grad odlučila na njegovu sanaciju. Stepenište spaja ulice Abdesthana i Kasima ef. Dobrače.
Izvođač radova u ovom projektu bila je firma „Eko Teh“, a sanaciju sa oko 4.000 KM finansirala je Općina Stari Grad.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630