Završena sanacija platoa na Trgu Oslobođenja-Alija Izetbegović


05. 9. 2011

 Građevinska firma „Balkan Kamen“ d.o.o. Ilidža danas (05. septembra 2011. godine) je okončala radove na uređenju platoa na Trgu Oslobođenja-Alija Izetbegović, na dijelu od Ulice Ferhadija prema Trgu.


Usljed vremenskih i drugih uslova došlo je do lomljenja i pucanja betonskih ploča, čime je u velikoj mjeri onesposobljena šetačka zona platoa. Zbog toga je Općina Stari Grad pristupila hitnoj sanaciji i zamjeni polomljenih betonskih ploča na Trgu Oslobođenja-Alija Izetbegović. Sanacija je podrazumijevala demontažu postojećih ishabanih kamenih ploča, izradu monolitnih radioničkih AB ploča, te njihovo postavljanje na estrih podlogu.
Realizaciju projekta u vrijednosti od 4.570 KM finansirala je Općina Stari Grad.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630