Sanirana Ulica Sedrenik mali


25. 8. 2011

Završena je sanacija kolovoznih oštećenja i udarnih rupa u Ulici Sedrenik mali, dok je pri kraju sanacija Ulice Sedrenik kod trafostanice i kraka Vatrići.
Kako su nam pojasnili u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad oštećenja u ulicama nastala su u toku izgradnje Hidroflex stanice Grdonj.
Trenutno se radi dizanje šibera, šahtova i slivnika u Ulici Sedrenik kod trafostanice, nakon čega će uslijediti asfaltiranje.
Izvođač radova je KJKP „Rad“, a Općina Stari Grad je za ove radove izdvojila 70.000 KM.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630