Počelo uređenje pješačke staze u parku At mejdan


19. 8. 2011

Asfaltiranje pješačke staze kod zgrade „papagajke“ u parku At mejdan počelo je danas. U Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad pojašnjavaju kako će asfaltiranju prethoditi postavljanje tampona na ovoj dionici, a sve u cilju nesmetanog odvijanja pješačkog saobraćaja.
Uređenje pješačke staze je sastavni dio projekta izgradnje potpornog zida u parku At mejdan. Potpori zid je izgrađen prema Ulici Hamdije Kreševljakovića. Zbog probelma sa instalacijama i nepostojanja njihove mogućnosti zid nije završen kod „papagajke“.
Ovaj projekat sa oko 75.000 KM finansira Općina Stari Grad, a izvođač radova je firma „Bosman“.
U ovom parku pronađeni su i konzervirani ostaci Bakr-babine džamije i medrese iz 1544. godine. U ovom kompleksu napravljena je i nova Bakr-babina džamije.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630