Završena rekonstrukcija Ulice Sedrenik


15. 8. 2011

Završena je rekonstrukcija Ulice Sedrenik u istoimenom starogradskom naselju.
U sklopu ovog projekta postavljena je separatna kanalizaciona mreža za oborinske vode sa slivnicima i rešetkama u dužini od 350 metara. Od spoja Ulice Sedrenik sa Ulicom Grličića brdo do novoizgrađene Osnovne škole „Sedrenik“ postavljen je i novi asfalt.
„Uz podzid kod nove osnovne škole na Sedreniku urađen je trotoar i postavljeni su veliki ivičnjaci koji onemogućavaju vozačima da se autima penju na trotoar“, istakli su u Službi za komunelne poslove Općine Stari Grad Sarajevo.
U ovoj službi pojašnjavaju kako su i od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo zatražili da obezbijedi ležećeg policajca ispred škole kako bi učenici, koji će krenuti u školu, bili što bezbjedniji.
Rekonstrukcija Ulice Sedrenik počela je u julu. Izvođač radova bila je firma „Ame“ iz Breze, a projekat je sa 120.000 KM finansirala Općina Stari Grad.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630