Sanirane udarne rupe u Ulici Begovac


04. 8. 2011

Završena je sanacija udarnih rupa i kolovoznih oštećenja u ulici Begovac u starogradskoj Mjesnoj zajednici Toka – Džeka.
Sanacija udarnih rupa počela je u maju, a do sada je završeno krpljenje u ulicama: Nadmlini, Hadžišabanovića, Halilbašića, Franjevačka, Budžak, Dugi sokak, Mjedenica, Žagrići, Bistrik potok, Podcarina, Alije Nametka, Nerkesijina, Ispod oraha i Begovac.

 

 

Udarne rupe u svim ulicama sanirali su radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“, a sve radove finansirala je Općina Stari Grad.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630