Završeni građevinski radovi na objektu Pastrma 1-3


27. 7. 2011

Diana Salihbegović,

sekretar organa državne službe

Završena je popravka objekta Pastrma 1-3, koji je znatno bio oštećen u požaru, potvrdila je Diana Salihbegović, sekretar organa državne službe. „Građevinski radovi su završeni.  Za potpuno okončanje ovog projekta potrebno je da nadzorni organ dostavi konačan izvještaj i da 'Elektrodistribucija' objekat priključi na električnu energiju.

 

 Očekujemo da će i ovaj posao biti završen u narednih 15 dana, kako bi bio obavljen tehnički prijem“, pojasnila je Diana Salihbegović. 

 Popravka ovog objekta koštala je oko 150.000 KM i projekat su finansirali Općina Stari Grad Sarajevo i Osiguravajuća kuča „Sarajevo-osiguranje“. 

Objekat Pastrma 1-3 nastradao je u požaru. Tada su u ovoj kući izgorjela dva stana. Bila su oštećena i dva stana, koja su se nalazila ispod onih koji su izgorjeli.
  

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630