Završena sanacija polomljenih kamenih ploča na Baščaršijskom trgu


21. 7. 2011

Završena je zamjena kamenih ploča hreše sa izradom cementnih fuga na najoštećenijim dijelovima Baščaršijskog trga.
„Urađena je sanacija postojećih kamenih ploča, tj. mijenjanje oštećenih i postavljanje novih kamenih ploča od hreše. Radovi su trajali pet dana od ponoći do 8 sati ujutro“, pojasnio nam je općinski nadzorni organ Zoran Mačar.
Realizaciju projekta u iznosu od 6.731,00 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bila je firma „Mibral“ d.o.o. Sarajevo.
 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630