Obnovljena Višegradska kapi-kula


06. 7. 2011

 Rekonstrukcija Višegradske kapi-kule u Starom Gradu je završena, potvrdili su u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo.
Na ovom spomeniku saniran je zid s jugoistočne strane koji se obrušavao u dvorište obližnje kuće, te je na istoj strani promijenjena streha, odnosno drveni potkrov.
„Zamijenjena je lepenka i postavljena nova šindra na krov Višegradske kapi-kule. U unutrašnjosti objekta natprozornici su bili truhli, tako da smo i njih zamijenili“, objanila je Amira Radončić, saradnik za graditeljsko naslijeđe u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo.
Rekonstrukcija Višegradske kapi-kule počela je u maju ove godine. Nosilac projekta bio je Zavod za zaštitu kulrturno-historijskog i prironog naslijeđa Kantona Sarajevo. Izvođač radova bila je firma „Dedo-rez“ iz Zenice. Projekat su finansirali Općina Stari Grad i Zavod za zaštitu spomenika Federacije BiH.

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630