Sanirane udarne rupe u Ul Safvet-bega Bašagića


30. 6. 2011

 Završena je hitna sanacija udarnih rupa u starogradskoj Ulici Safvet-bega Bašagića.
Za okončanje ovog projekta u cjelosti ostalo je još asfaltiranje udarnih rupa.
U Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad su pojasnili kako rupe s cilje nisu asfaltirane kako bi postavljeni tampon što više bio nabijen.
„U narednom periodu slijedi ugovaranje s predsatvnicima Vlade Kantona Sarajevo o prebacivanju novca kojim će biti finansirano saniranje oštećenih dijelova saobraćajnice u Ulici Safvet-bega Bašagića, kao i asfaltiranje ovih rupa“, istakli su u Službi za komunalne poslove i investicije.
Hitna sanacija udarnih rupa podrazumijevala je betoniranje kalote, zamjenu tamponskog materijala. Radovi su počeli 22. Juna, a izvođač je bila firma „Mibral“ iz Sarajeva.

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630