Završena sanacija u ulicama Dugi sokak i Mjedenica


14. 6. 2011

Na području Starog Grada u toku je djelimična sanacija udarnih rupa i oštećenja na kolovozu. Završeni su radovi u ulicama Dugi sokak i Mjedenica, a u toku su u Ulici Žagrići.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.marta do 15. novembra, 2011. godine. Prema ovom Ugovoru, KJKP „Rad“ će izvoditi asfalterske radove na sanaciji udarnih rupa i oštećenja na kolovozu u ulicama: Muse Ćazima Ćatića, Adžemovića, Nerkesijina, Nadmlini, Halilbašića, Brusulje (Hadžijska ravan), Donje Biosko, Hendek, Čebedžije, Ispod oraha, Begovac, Rogina, Mejlina, Hadžišabanovića, Nadlipe, Tandareva, Žagrići, Podcarina, Budžak, Dugi sokak, Franjevačka, Bistrik potok i Mjedenica. Do sada je završeno krpljenje u ulicama Nadmlini, Hadžišabanovića, Halilbašića, Franjevačka, Budžak, Dugi sokak i Mjedenica.
Ukupna vrijednost radova iznosi 113.874,81 KM, a snosit će ih Općina Stari Grad.
 

Dugi sokak
Mjedenica

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630