Završena sanacija ulice Budžak


02. 6. 2011

Radovi na sanaciji ulica koji su počeli početkom aprila 2011. godine odvijaju se planiranom dinamikom. Završena je djelimična sanacija udarnih rupa i oštećenja u ulici Budžak, dok su u toku radovi u ulici Dugi sokak.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2011. godine.
Radovi u ovim ulicama iznose 16.278,00 KM, a finansira ih Općina Stari Grad.
 

Budžak
Dugi sokak

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630