Završena sanacija u ulici Franjevačka


26. 5. 2011

 Općina Stari Grad nastavlja sa sanacijom udarnih rupa i oštećenja na kolovozu na području Starog Grada. Završena je sanacija udarnih rupa u ulici Franjevačka, dok još uvijek traju radovi u ulici Budžak. Troškove sanacije u ulici Franjevača, u iznosu od 9.542,00 KM, finansirala je Općina.
Podsjećamo, od sklapanja ugovora (početak aprila 2011. godine) sa izvođačem KJKP „Rad“ i Direkcijom za ceste KS, do danas (13.05.2011.godine), završena je sanacija šesnaest (16) ulica. Vrijednost radova u 16 završenih ulica iznosi 282.599,63, a snosila ih je Općina Stari Grad.

 

Franjevačka
Franjevačka
Budžak
Budžak

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630