Završena sanacija ulice Braće Eskenazi


06. 5. 2011

Sanacija ulice Braće Eskenazi završena je prošlog petka (29.04.2011. godine). Urađena je sanacija kompletne ulice sa izrađenim asfaltnim kolovozom, te djelimičnim postavljanjem betonskih ivičnjaka.Vrijednost investicije bila je 45.933,03 KM, a snosila ih je Općina.

Od potpisivanja ugovora (početak aprila 2011. godine) sa izvođačem, do danas (06.05.2011.godine), završena je sanacija dvanaest ulica i to: Močila, Kečina, Timurhanova, Turbe, Talirevića, Sedrenik, Ramića sokak, Balibegovica, Rogina čikma, Aganovići – Sipići, Braće Eskenazi i Mahmutovac od br. 62 do br. 78 i od br. 84 do br. 110.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2011. godine.
Radovi u završenim ulicama koštali su 267.816,63 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad.
 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630