Završena sanacija ulica: Rogina čikma, Aganovići – Sipići i Mahmutovac od br. 62 do br. 78 i od br. 84 do br. 110


29. 4. 2011

Sanacija udarnih rupa i oštećenja na kolovozu u ulicama Rogina čikma, Aganovići – Sipići i Mahmutovac od br. 62 do br. 78 i od br. 84 do br. 110 završena je jučer (28.04.2011. godine). Od potpisivanja ugovora (početak aprila 2011. godine) sa izvođačem, do danas (29.04.2011.godine), završena je sanacija jedanaest ulica i to: Močila, Kečina, Timurhanova, Turbe, Talirevića, Sedrenik, Ramića sokak, Balibegovica, Rogina čikma, Aganovići – Sipići i Mahmutovac od br. 62 do br. 78 i od br. 84 do br. 110.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2011. godine.
Radovi u završenim ulicama koštali su 221.883,60 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad.
 

Rogina čikma
Aganovići – Sipići
Mahmutovac od br. 62 do br. 78 i od br. 84 do br. 110

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630