Uređenje javnih površina


28. 4. 2011

Završena je realizacija projekta hortikulturnog uređenja javnih površina na području Starog Grada. Općina je potpisala Ugovor sa JKP „Park“ d.o.o. Sarajevo o uređenju zelenih površina na dvije lokacije, i to:

  1. Trg Oslobođenja - Alije Izetbegovića
  2. Zelena površina kod Mjesne zajednice Kovači

Na obje lokacije ukloljen je korov, očišćena i poravnana površina, a na Trgu je posađeno i  cvijeće.
Realizaciju projekta hortikulturnog uređenja javnih površina u vrijednosti od 10.000,00 KM finansirala je Općina Stari Grad.
 

Trg Oslobođenja - Alije Izetbegovića 
Zelena površina kod Mjesne zajednice "Kovači"


 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630