Završena sanacija ulice Sedrenik


21. 4. 2011

Radovi na sanaciji ulica koji su počeli početkom aprila 2011. godine odvijaju se planiranom dinamikom. Danas (21.04.2011. godine) je završena sanacija dva kraka ulice Sedrenik, a u toku su radovi u ulicama Braće Eskenazi, Ramića sokak i Balibegovica.
Od potpisivanja ugovora sa izvođačem, do danas, završena je sanacija šest ulica i to: Močila, Kečina, Timurhanova, Turbe, Talirevića i Sedrenik.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2011. godine.

Radovi u završenim ulicama koštali su 77.194,96 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad.
 

Sedrenik kod br. 57
Sedrenik kod br. 67

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630