Završena sanacija ulica Talirevića i Turbe


20. 4. 2011

Završena je sanacija udarnih rupa i oštećenja na kolovozu u ulicama Talirevića i Turbe. Sanacija udarnih rupa i oštećenja na kolovozu u ulici Talirevića završena je prije dva dana (18.04.2011. godine), dok su radovi u ulici Turbe okončani danas (20.04.2011. godine). Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2011. godine.
Radovi u ovim ulicama koštali su 24.280,31 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad.
 

Talirevića
Turbe

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630